For ansatte

IKT brukerstøtte (Servicesenteret)
Åpningstid: 07:30 - 16:30 alle hverdager.
Telefon (IKT): 23 22 50 50
E-post: servicesenter@lds.no 

Velkommen til Lovisenberg Diakonale Sykehus portal for ansatte. Her vil du som ansatt og leverandør kunne koble deg opp mot forskjellige tjenester fra sykehuset.
Dersom du får problemer med å logge på MinGat eller hjemmekontor: Trykk Ctrl-F5 i Internet Explorer for å rette feilen

Brukerstøtte mobiltelefon

Ved feil/spørsmål om Mobilt Bedriftsnett/annen funksjonalitet knyttet til mobiltelefoni, ring Driftssenteret (4040), velg tastevalg 2 for Telefoni og du settes over til Nordialog.

Les mer

Fakturainformasjon

Lovisenberg Diakonale Sykehus kan sende og motta EHF faktura, samt faktura per e-post. Adressen er 9908:965985166
Org nr: NO 965 985 166 MVA

Les mer

Lovisenberg barnehage

LDS har p.t. 30 barnehageplasser i Lovisenberg barnehage, fordelt på 16 plasser 0 - 3 år og 14 plasser 3 - 6 år. 

Les mer

Lovisenbergkoret

Lovisenbergkoret er et blandet kor tilsluttet Lovisenberg Diakonale Sykehus og området. Det består av ca 40-50 sangere.

Les mer