For ansatte

IKT brukerstøtte (Servicesenteret)
Åpningstid: 07:30 - 16:30 alle hverdager.
Telefon (IKT): 23 22 50 50
E-post: servicesenter@lds.no 

Velkommen til Lovisenberg Diakonale Sykehus portal for ansatte. Her vil du som ansatt og leverandør kunne koble deg opp mot forskjellige tjenester fra sykehuset.
Dersom du får problemer med å logge på MinGat eller hjemmekontor: Trykk Ctrl-F5 i Internet Explorer for å rette feilen

Fakturainformasjon

Lovisenberg Diakonale Sykehus kan sende og motta EHF faktura, samt faktura per e-post.
Adressen er 9908:965985166
Fakturahenvendelser og fakturaer som PDF: regnskap@lds.no