For ansatte

IKT brukerstøtte (Servicesenteret)
Åpningstid: 07:30 - 16:30 alle hverdager.
Telefon (IKT): 23 22 50 50
E-post: servicesenter@lds.no 

Velkommen til Lovisenberg Diakonale Sykehus portal for ansatte. Her vil du som ansatt og leverandør kunne koble deg opp mot forskjellige tjenester fra sykehuset.
Dersom du får problemer med å logge på MinGat eller hjemmekontor: Trykk Ctrl-F5 i Internet Explorer for å rette feilen

Brukerstøtte mobiltelefon

Ved feil/spørsmål om Mobilt Bedriftsnett/annen funksjonalitet knyttet til mobiltelefoni, ring Driftssenteret (4040), velg tastevalg 2 for Telefoni og du settes over til Nordialog.

Les mer

Lovisenbergkoret

Lovisenbergkoret er et blandet kor tilsluttet Lovisenberg Diakonale Sykehus og området. Det består av ca 40-50 sangere.

Les mer