Redigering

For å få tilgang til å redigere må du ha fått redaktøropplæring. Det får du ved å ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen (josst@lds.no).

Det er normalt 1 eller 2 klinikkredaktører i hver klinikk/avdeling. Det er også en del "rolleredaktører" som publiserer i forbindelse med at de har en gitt rolle eller ansvar for noe av innholdet.

Klikk her for å redigere.