Intranett på mobilen

Intranettløsningen fungerer både på mobiltelefon og på PC/Mac, og den kan benyttes hjemmefra via www.LDS.no av alle ansatte. 

Via nettleseren går du inn på LDS.no, og velger og "For ansatte" under "OM OSS" i "hamburgermenyen". Øverst til høyre finner du da "Logg inn". Når klikker der kommer det en innloggingboks på skjermen. Tast inn dine vanlige brukerinitialer og jobb-passord.

Obs - Det er ikke alle verktøy-ikonene som er aktive når en bruker denne løsningen, noen av ikonene fordrer bruk av "hjemmekontor-løsning".