Fredagsmøter 2023

Se tidligere fredagsmøter her.

6. jan - Pusterom: Aktiv mot kreft. Se videoopptak her.

20. jan - NorTrail hjertesenter: Siste nytt om hjertesviktbehandling. Se videoopptak her.

3. feb - Håvar Løseth, overlege ØNH: LovNose, et kurs i avansert nese- og bihulekirurgi for landets ØNH leger. Se videoopptak her.

17. feb - Espen Ajo Arnevik, psykologspesialist, PhD og leder av RusForsk: Behandling av rus- og avhengighetslidelser. Betydning av egne holdninger for behandling.

3. mars - Johanna Kling, Kari Andresen og Elisabeth Føll Bækken - Den internasjonale sjeldendagen – helhetlige tjenester for gode liv. Se videoopptak her.

17. mars - Tone Ikdahl: Rikets tilstand. Se videoopptak her.

31. mars - Katarina Puco: Skreddersydd kreftbehandling»/IMPRESS. Se videoopptak her.

14. april - June Aikio Grimestad, klinisk sosionom fra Seksjon Barn: TIK-talk. Hvordan hjelpe foreldre til inntoning på barnas følelser?

28. april - Dag Hessen: Klimaendringer i et helseperspektiv. Se videoopptak her.

12. mai - Christine Margrethe Esbensen, Kvinnehelse og psykiatri – hvor er vi, hvor vil vi og hva kan vi gjøre?

26. mai - Professor Linda Aiken: Fostering Clinician Wellbeing and Retention in Hospital Practice - Om betydningen av å ivareta helsepersonellet. Se videoopptak her.

9. juni - Håvard Midgard (SELIHEP): Hepatitt C-eliminasjon. Er vi i mål?

23. juni - Adm.dir. på Diakonhjemmet, professor Jan Frick. - Er medisin litteratur? Er litteratur medisin? - Lovisenbergkoret synger. Se videoopptak her.

1. sept - Ingun Wik: Sexologiske temaer kan påvirke pasienters psykiske og fysiske helse. Tør du å ta det opp? Se videoopptak her.

15. sept - Kaja Stavelin og Marie Tonga: Erfaringer etter ett år med Akuttambulant hjemmesykehus.

29. sept - Tone Ikdahl: Rikets tilstand.

13. okt  - Håkon Skard: Hva er det største problemet i helsesektoren og hvordan skal vi løse det? – Problemet er forholdet mellom forventninger, behov og ressurser. Forventningene er større enn behovene og behovene er større enn ressursene. Se videoopptak her.

27. okt - Leiv Otto Watne. Delirium er vanleg og alvorlig - kva skjer i hjernen ved delirium og korleis finne ut av det?

10. nov - Erlend T. Aasheim (Helsedirektoratet): Bærekraftig lavutslipps helsetjeneste – er det mulig?

24. nov - Jørn Klein: Infeksjonssykdommer blant flyktninger og innvandrere i Norge. Se videoopptak her.

8 .des - Kjersti Tveten -  SyktFrisk, om helsekompetanse og mestring ved sykdom Se videoopptak her.

22. des - Julemøte med Oslos ordfører Anne Lindboe. Lovisenbergkoret synger julen inn. 

Se oversikt over fredagsmøter i 2024 her.