Lovisenbergkoret

Lovisenbergkoret er et blandakor med ca 60 korister, og er tilsluttet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg diakonale høgskole og Diakonissehuset Lovisenberg.

Koret ble stiftet i 2011, og består av nesten 60 korister som leverer konserter av høy kvalitet og har et variert repertoar.

Vi har opptak på starten av hvert semester, og oppfordrer deg som er nysgjerrige på korsang til å melde interesse!

Besøk oss på lovisenbergkoret.no for mer informasjon om koret, opptak, konserter og booking.