Fredagsmøter 2022

4. mars - Olaug Nilssen: Tung tids tale.

18. mars - Hvordan ble koronastatistikk VGs største klikkvinner noensinne?. Jari Bakken, VG.

1. april - Digitalisering av helsesektoren. Egil Øvrelid, postdoktor, seksjon for digitalisering ved Institutt for informatikk, UiO. Se videoopptak her.

29. april - Kan vi hjelpe «Sinnataggen»?  Per Martin Løken, psykologspesialist og seksjonsleder ved Akutt-ambulant seksjon ved Nic Waals Institutt og leder for DBT-C-teamet

13. mai - Presentasjon av Rus-FACT, Senter for psykisk helse og rus og Oslo kommune, teamleder Arnhild Rake fra VEL og Overlege i rus- og avhengighetsmedisin Marit Granholm Aarset.

10. juni - Nyremedisin og dialyse – nytt medisinsk tilbud på Lovisenberg. Avdelingsleder Hege Bratli og nefrolog Julia Smedbråten.

24. juni - Bjørvikaforeningen og Hav eiendom Mellom himmel og Hav: Utviklingen i Bydel Gamle Oslo, nord og sør for jernbanesporet. Prosjektleder Ida Gravdal Haldorsen og adm.dir Kjell Kalland.

19. aug - «Hypnose som smertelindring ved kirurgi». Professor Silje Endresen Reme fra Psykologisk institutt ved UiO. Se videoopptak her.

2. sept- Rikets tilstand. Tone Ikdahl. Se videoopptak her.

16. sept - Utvikling av Helsefelleskapet. Rolf J. Windspoll, Helsedirektoratet og fastlege Arne Olav Fagermoen.

30. sept - «Leik og improvisasjon i og utanfor terapirommet. Om betydninga av å gjera feil. Psykologspesialist Arve Bjelland Grov. Se videoopptak her.

14. okt - Leger uten grenser med Lovisenberg i ryggen. Puneet Kaur, overlege ved hematologisk seksjon på Lovisenberg.

28. okt - Klinisk IKT – i et nasjonalt perspektiv samt status og planer ved LDS. v/ Karin Skaare Mortensen, fagsjef klinisk IKT. Se videoopptak her.

11. nov - Selvmordsforebygging. Bruno Nightingale. Se videoopptak her.

25. nov - Refleksjoner over diagnostikkens revolusjoner. Bjørn Hofmann, professor ved UiO og NTNU. Se videoopptak her.

9. des - Emosjonelle belastninger på jobben. Anne-Marthe Indregard. Se videoopptak her.

16. des - Bedre beslutninger -Psykologspesialist Jan Ole Hesselberg - Juleavslutning med Lovisenbergkoret.

Tidligere fredagsmøter

Nyere fredagsmøter.