Kontaktinformasjon

Elektronisk samhandling ved LDS

Lovisenberg Diakonale Sykehus samhandler elektronisk med over 750 legekontor. Vi overfører epikriser, poliklinikk notater, røntgensvar og laboratoriesvar elektronisk, og tar i mot elektroniske henvisninger.

Tjenestene er basert på Norsk Helsenett og det enkelte legekontor må derfor ha en slik tilkobling. Se hjemmesiden til Norsk Helsenett eller ta kontakt på tlf.: 02017 for mer informasjon.

Legekontor som ønsker å være med på denne ordningen kan sende oss en partnerdefinisjon via sitt journalsystem.

Ta gjerne kontkt via e-post: meldingsansvarlig@lds.no, eller ta kontakt med Anne Marit Tiller på  91 54 90 08.