Fag

Her finner du informasjon først og fremst for fagfolk.

Se også HelseNorge.no

forskning_a_600x300png

Forskning

Lovisenberg Diakonale Sykehus har de siste årene satset på økt forskningsaktivitet, og det har ført til en rekke prosjekter og disputaser.
bibliotek_yay-10052028_600x300png

Biblioteket

LDS har avtale med biblioteket ved Lovisenberg diakonale høyskole om bibliotektjenester, og benytter høyskolens bibliotek som sykehusbibliotek. 

Les mer
ith-i_trygge_hender-logo-pos-pms_600x300png

Kvalitet og pasientsikkerhet

Lovisenberg Diakonale Sykehus arbeider systematisk med pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsarbeid handler om å unngå de skader som kan forebygges.

Les mer