Fag

Her finner du informasjon først og fremst for fagfolk.

Se også HelseNorge.no

Forskning

Lovisenberg Diakonale Sykehus har de siste årene satset på økt forskningsaktivitet, og det har ført til en rekke prosjekter og disputaser.

Biblioteket

LDS har avtale med biblioteket ved Lovisenberg diakonale høyskole om bibliotektjenester, og benytter høyskolens bibliotek som sykehusbibliotek. 

OBS! Nettsidene fungerer best på intern sone.

 

 

 

 

Les mer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Lovisenberg Diakonale Sykehus arbeider systematisk med pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsarbeid handler om å unngå de skader som kan forebygges.

Les mer