Fag

Her finner du informasjon først og fremst for fagfolk.

Se også HelseNorge.no

forskning_a_600x300png

Forskning

Lovisenberg Diakonale Sykehus har de siste årene satset på økt forskningsaktivitet, og det har ført til en rekke prosjekter og disputaser.
bibliotek_yay-10052028_600x300png

Biblioteket

LDS har avtale med biblioteket ved Lovisenberg diakonale høyskole om bibliotektjenester, og benytter høyskolens bibliotek som sykehusbibliotek. 

UBEMANNET MANDAG 29.01.18

Biblioteket er ubemannet fra klokken 08:45 - 12:00 mandag 29.01.18 grunnet internt seminar på LDH. Vi holder åpent som vanlig igjen fra klokken 12. 
Alle registrerte lånere med lånekort kan bruke utlånsautomaten i den ubemannede perioden.

Les mer
ith-i_trygge_hender-logo-pos-pms_600x300png

Kvalitet

Lovisenberg Diakonale Sykehus arbeider systematisk med pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsarbeid handler om å unngå de skader som kan forebygges.

Les mer