Biblioteket

LDS har avtale med biblioteket ved Lovisenberg diakonale høyskole om bibliotektjenester, og benytter høyskolens bibliotek som sykehusbibliotek. 

OBS! Nettsidene fungerer best på intern sone.

Søk etter bøker i bibliotekkatalogen: Oria LDH

https://www.oria.no/ - velg deretter Lovisenberg diakonale høgskole som institusjon eller bruk direkte-lenken:

 

 TidsskrifterKurs og litteratursøk