Kontaktinformasjon

Biblioteket

LDS har avtale med biblioteket ved Lovisenberg diakonale høyskole om bibliotektjenester, og benytter høyskolens bibliotek som sykehusbibliotek. 

lovishs.oria.no

 Søk etter bøker i bibliotekkatalogen: lovishs.oria.no 

 

Se også:

 

Databaser

     Artikkelbestilling

 Tidsskrifter     Kurs og litteratursøk