Kontaktinformasjon

Biblioteket

LDS har avtale med biblioteket ved Lovisenberg diakonale høyskole om bibliotektjenester, og benytter høyskolens bibliotek som sykehusbibliotek. 

OBS! Nettsidene fungerer best på intern sone.

 

 

 

 

 

 Søk etter bøker i bibliotekkatalogen: http://www.lovishs.oria.no 

lovishs.oria.no

Se også:

 

Databaser

     Artikkelbestilling

 Tidsskrifter     Kurs og litteratursøk