Kontaktinformasjon

Biblioteket

LDS har avtale med biblioteket ved Lovisenberg diakonale høyskole om bibliotektjenester, og benytter høyskolens bibliotek som sykehusbibliotek. 

UBEMANNET MANDAG 29.01.18

Biblioteket er ubemannet fra klokken 08:45 - 12:00 mandag 29.01.18 grunnet internt seminar på LDH. Vi holder åpent som vanlig igjen fra klokken 12. 
Alle registrerte lånere med lånekort kan bruke utlånsautomaten i den ubemannede perioden.