Biblioteket

LDS har avtale med biblioteket ved Lovisenberg diakonale høyskole om bibliotektjenester, og benytter høyskolens bibliotek som sykehusbibliotek. 

OBS! Nettsidene fungerer best på intern sone.

Søk etter bøker i bibliotekkatalogen: Oria LDH

 

lovishs.oria.no

På grunn av interne møter, er biblioteket ubemannet
Fredag 17.9, 12:30 - 14:00
Mandag 20.9, 08:45 - 12:00
Onsdag 29.9, 11:30 - 12:30
Biblioteksrommet vil være åpent og tilgjengelig for studier og selvbetjening.
Vi beklager evt. ulemper med dette.

 TidsskrifterKurs og litteratursøk