Kontaktinformasjon

Biblioteket

LDS har avtale med biblioteket ved Lovisenberg diakonale høyskole om bibliotektjenester, og benytter høyskolens bibliotek som sykehusbibliotek. 

OBS! Nettsidene fungerer best på intern sone.

Søk etter bøker i bibliotekkatalogen: http://www.lovishs.oria.no 

lovishs.oria.no

 

Databaser Tidsskrifter Kurs og litteratursøk