Pasientinformasjonsfilmer

Filmene korresponderer med informasjon som er gitt av personalet til pasienter. 

Foreløpig er det lagd film som viser bruk av krykkegang og Minipep, samt en film for barn: Da Håkon og Siri var på sykehus. Se også pasientinformasjonsfilm fra TAKO-senteret og mer informasjon om pasient- og pårørendeopplæring.

Krykkegang

Bruk av minipep

Film for barn: Da Håkon og Siri var på sykehus

English version

Somali Version

Søkeord: krykker, film, barn.