Behandling

Telefon: 23 22 50 00

Sykehuset postadresse er:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Velkommen som pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Her har vi samlet en del informasjon om våre tilbud. Vi håper du finner det du leter etter, hvis ikke ta gjerne kontakt med webredaktør.

Velkommen som pasient / praktisk informasjon

Henvisning

Fastleger, legevakter og avtalespesialister kan henvise pasienter til Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS).

Les mer

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du mange rettigheter. Her finner du informasjon om noen viktige rettigheter, og hvor du finner mer informasjon om dette.

Les mer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Lovisenberg Diakonale Sykehus arbeider systematisk med pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsarbeid handler om å unngå de skader som kan forebygges.

Les mer

Brukerutvalget ved LDS

Brukerutvalget er pasientenes og pårørendes talspersoner på sykehuset og skal gjennom brukererfaringer bidra til at tjenestetilbudet blir best mulig. 

Les mer

Other languages

Information in other languages may be downloaded to the right. Informasjon på andre språk kan lastes ned til høyre

Les mer

Tolk

BESTILLING av tolketjenester fra Lovisenberg Diakonale Sykehus (eksterne bestillere). Husk å sjekke at det er angitt riktig avdeling i bestillingen.

Les mer

Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring utgjør en stor andel av kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Helsepersonell gir informasjon, underviser, gir råd og veileder.