Kontaktinformasjon

Velkommen til NWI

Nic Waals Institutt er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk som gir et behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og gravide i Oslo kommune. Instituttet har ansvaret for bydelene: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Ved NWI arbeider leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og helsesøster med spesialist - og kliniske videreutdanninger innen psykisk helsevern for barn og unge. Kontorfaglig personell har kompetanse innen pasientsystemet og registreringsrutiner og er ofte den som formidler den første informasjon og kontakt.

NWI er avdeling på Lovisenberg Diakonale sykehus A/S med målgruppe psykisk helsevern barn og unge og har samarbeid med aktuelle avdelinger innen sykehuset

Innenfor undervisning og forsknings institusjoner samarbeides det med Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt og Medisinsk fakultet, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, øst og sør og Folkehelseinstituttet

NWI har som viktigste mål å sørge for et pasientfokus som gir pasienten rett hjelp til rett tid, anbefalt på gruppenivå og individuelle pasientrettigheter

Fritt sykehusvalg er en rett man har som pasient.