Nic Waals Institutt

Telefon: 22 02 88 00
Åpningstid: Mandag - fredag, 08.00-15.30 (15.00)
Besøksadresse: Spångbergveien 25, 0801 Oslo
Postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo

Henvisning
Avbestilling av time

.

Velkommen til NWI

Nic Waals Institutt er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk som gir et behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og gravide i Oslo kommune. Instituttet har ansvaret for bydelene: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Les mer

Slik finner du Nic Waals Institutt

Besøksadressen er Spångbergv. 25 ved Voldsløkka i Oslo. Henvendelser angående øyeblikkelig hjelp tas imot i hele åpningstiden. Utenom åpningstid kan du henvende deg til Psykiatrisk vakttjeneste ved Legevakten, tlf. 22 93 22 93.

Les mer

Målgruppebeskrivelse

Pasienter i alderen 0-18 (23) som har behov og rett til utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten ihh pasientrettighetsloven og prioriteringsveilederen for barn- og unges psykiske helse

Les mer

Forskningsaktivitet

Oversikt over hvilke doktorgradsprosjekter og andre forsknings- og utviklingsprosjekter som pågår ved Nic Waals Institutt.

Les mer