Kontaktinformasjon

Lenker

Til innhold om barn og unges psykiske helse. 

E-læring for pasienter og pårørende

 

ADHD-kurs for foresatte til barn og ungdom med ADHD

 

Fra Helsedirektoratet
 

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelse

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Etter selvmordet - Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar

Samarbeidspartnere og andre nyttige lenker
   

 
Fylkeslegene
Oversikt over fylkeslegene og deres oppgaver.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forskning og utvikling
 

American Psychological Association
Anna Freud Centre
ForskDok. Forskningsdokumentasjon ved norske forskningsinstitusjoner
forskning.no
Forskningsetiske komiteer
Norges forskningsråd
Helse og rehabilitering
The Maudsley page
Nasjonal forskningsinformasjon - NFI
Nordisk forskernettverk
Norsk forening for BUP institusjoner (NFBUI)
Psyche matters
Den norske Lægeforening
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst+Sør
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Midt-Norge
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Nord
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Vest
Rådet for psykisk helse
Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering
Society of clinical child and adolescent psychology
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim

 
Har du forslag til flere lenker? 
Kontakt: Webmaster@lds.no