Kontaktinformasjon

Forskningsaktivitet Nic Waals institutt

Oversikt over hvilke doktorgradsprosjekter og andre forsknings- og utviklingsprosjekter som pågår ved Nic Waals Institutt.

ABC- prosjektet (The Autism Birth Cohort )

ABC-studien er en delstudie i Mor og Barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.  
Studien er et samarbeid med Columbia University i New York og flere internasjonale forskningsgrupper.

Nic Waals Institutt hadde ansvar for de kliniske undersøkelsene av over 1000 barn i perioden 2005-2012. Vi hadde en egen forskningsklinikk lokalisert på Lovisenberg sykehus med klinikere fra Nic Waals Institutt og andre klinikker, samt forskningsassistenter primært fra Universitetet i Oslo.

Flere doktorgrader, hovedoppgaver og vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter er basert på data fra studien og det er flere pågående prosjekter og analyser som bruker data fra studien.

Forskere ved Nic Waals Institutt er fortsatt involvert i studien med finansiering fra Helse Sør-Øst: Alexandra Saasen-Havdahl, Christine Roth og Anne-Siri Øyen.

 

Siden er under utarbeidelse.