Kontaktinformasjon

Medisinsk poliklinikk

Medisinsk poliklinikk har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, overvekt, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer. 

 

Avdelingssykepleier: Marit Leine (vikar for Monika Pedersen)

Fagutviklingssykepleier: Marit Leine

Åpningstider: mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
Telefon: 23 22 57 20 Fax: 23 22 55 61
Telefontid: kl. 08.00-14.00

Beliggenhet: 2.etg i Lovisenberggt 17. Adkomst via parkeringsplass hovedinngang 1. etg. eller Øre-Nese-Hals inngang 2.etg (hjørninngangen).

Henvisning

Avbestilling av time

Medisinsk poliklinikk består av flere enheter innen ulike fagfelt:

  • Dagmedisin
  • Medisinsk undersøkelse
  • Hjerteenheten
  • Lungeenheten
  • Gastroenheten
  • IBD-poliklinikk
  • Diabetesenheten
  • Overvektspoliklinikk

 
Det legges stor vekt på informasjon, veiledning, samtale om å leve med sin kroniske sykdom, og riktig bruk av medisiner hos de ulike enhetene ved poliklinikken.

Dagmedisin

Dagmedisin er en mellomting mellom heldøgnsavdeling og poliklinikk. Flere pasientgrupper kan med fordel bo hjemme og komme på dagtid til utredning og behandling. Ved denne enheten administreres blant annet cytostatikabehandling, ulike infusjonsbehandlinger (jern, antibiotika, m.m.) og blodtranfusjoner. Dagmedisin har spesielt god kompetanse på å ivareta pasienter med alvorlig sykdom og deres pårørende. Både kreftsykepleier og pakkeforløpskoordinator er tilknyttet Dagmedisin, og det er et nært samarbeid med lindrende team.

Medisinsk undersøkelse

Ved medisinsk undersøkelse blir det utført ulike hjerteundersøkelser som 24-timers EKG og BT-registrering, og assistering ved en del avanserte hjerteundersøkelser og behandling som transøsofagus ekkodopler, elektrokonvertering og tilttest.

I tillegg utføres mange ulike prøver og undersøkelser, blant annet: venesectio (årelating), pleuratapping, ascitestapping, sternalpunksjon, cristapunksjon, spinalpunksjon, leverbiopsi og innleggelse av thoraxdren.

Hjerteenheten

Hjerteenheten omfatter hjertesviktpoliklinikken og atrieflimmerpoliklinikken, og består av et tverrfaglig team med kardiolog, fysioterapeut og sykepleier.

Hjertesviktpoliklinikken har som mål å gi omfattende diagnostikk og behandling av hjertesvikt og sykdommer som forverrer funksjonen ved hjertesvikt. Det holdes treningsgrupper 2 ganger i uken for hjertesviktpasientene, samt hjertesvikt kurs.

Atrieflimmerpoliklinikken har som mål å gi omfattende diagnostikk og behandling til pasienter med atrieflimmer. Dette gis som individuelle konsultasjoner og i grupper. Atrieflimmerpoliklinikken gjennomfører også søvnutredning og oppfølging av maskebehandling (CPAP/ASV).

Lungeenheten

Ved lungeenheten blir det blant annet utført lungefunksjonstesting, allergiutredning, allergivaksinering, indusert sputum, bronkoskopi, titrering av oksygenbehandling, søvnutredning og oppfølging av maskebehandling (CPAP/BiPAP).

Fysioterapeut holder treningsgruppe for pasienter med kols en gang per uke. Det holdes jevnlig astmaskole og kolskurs med tverrfaglig undervisning, opplæring, veiledning og oppfølging av pasienter både individuelt og i gruppe. I tillegg til konsultasjoner på poliklinikken gjennomfører lungesykepleierne hjemmebesøk hos pasienter som får langtids oksygenbehandling hjemme.

Gastroenheten

Ved gastroenheten utføres mange ulike undersøkelser: gastroskopi, koloskopi, ERCP, bronkoskopi, Xylose- og helicobakter pusteprøver, innsetting av PEG, sonder m.m. Sykepleierne og legene ved enheten jobber tett sammen i team.

IBD-enheten

Ved enheten for IBD (inflammatory Bowel Disorder) tilbys oppfølging til pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs kolitt og chrons sykdom. IBD-sykepleier tilbyr blant annet individuelle konsultasjoner, og oppstart og oppfølging av infusjonsbehandling i tett samarbeid med lege.

Diabetesenheten

Diabetesenheten jobber primært med undervisning, opplæring, veiledning og oppfølging av pasienter både individuelt og i grupper, ulike typer hormontestinger og sårbehandling.

Overvektspoliklinikken

Individuell oppfølging fra tverrfaglig team.