Kontaktinformasjon

Medisinsk poliklinikk

Henvisning

Medisinsk poliklinikk har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer.

Avdelingssykepleier: Monika Pedersen

Telefon: 23 22 57 20
Telefontid: kl. 08.00-14.00 Fax: 23 22 55 61

Avbestilling av time

Åpningstider: mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Beliggenhet: 2.etg i Lovisenberggt 17. Adkomst via parkeringsplass hovedinngang 1. etg. eller Øre-Nese-Hals inngang 2.etg (hjørninngangen).

Medisinsk poliklinikk har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer.

Ekspedisjonen, Medisinsk poliklinikk.
Ekspedisjonen til Medisinsk poliklinikk ligger i 2. etasje i Lovisenberggt 17.

Personell med spesialkompetanse: leger, sykepleiere, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, ergoterapeuter og sosionom er tilknyttet poliklinikken og samarbeider for å gi et best mulig tverrfaglig tilbud innen utredning, oppfølging og behandling.

Det er lagt stor vekt på informasjon, veiledning, samtale om å leve med sin kroniske sykdom og riktig bruk av medisiner hos de ulike enhetene ved poliklinikken.

Tilbudet i medisinsk poliklinikk omfatter:

Lungeenheten

Enheten er en mellomting mellom heldøgnsavdeling og poliklinikk. Flere pasientgrupper kan med fordel bo hjemme og komme på dagtid til utredning og behandling. Dette gjelder blant annet pasienter med lungetumor og venøs tromboemboli. Vi håper å oppnå raskere og mer kontinuerlig utredning og behandling med vekt på service og lett tilgjengelighet.

I tillegg gis det cytostatikabehandling, ulike infusjonsbehandlinger (jern, antibiotika, m.m.) og blodtranfusjoner. Oppfølging av INR pasienter med hensyn til tilpasning av strømper, opplæring og info informasjon.

Her blir det blant annet utført lungefunksjonstesting, undervisning, opplæring, veiledning og oppfølging av pasienter både individuelt og i grupper. I tillegg til konsultasjoner på poliklinikken gjennomfører sykepleierne hjemmebesøk hos pasienter som får langtids oksygenbehandling hjemme.

Det gjennomføres jevnlig astma-skole (på norsk, urdu, m.m.) og lungerehabilitering vår og høst.

Diabetesenheten

Arbeidet består bla. i undervisning, opplæring, veiledning og oppfølging av pasienter både individuelt og i grupper, ulike typer hormontestinger og sårbehandling.

Medisinsk undersøkelse

Her blir det utført ulike hjerteundersøkelser som 24-timers EKG og BT-registrering, og assistering ved en del nye avanserte hjerteundersøkelser som transøsofagus ekkodopler.

I tillegg utføres mange ulike prøver og undersøkelser, blant annet: pleuratapping, ascitestapping, sternalpunksjon, cristapunksjon, spinalpunksjon, leverbiopsi og innleggelse av thoraxdren.

En del pasienter kommer i perioder til venesectio (årelating).

Hjertesvikt poliklinikk

På hjertepoliklinikken har vi et tverrfaglig team bestående av bla. kardiolog, fysioterapeut og sykepleier. Enheten har som mål å gi omfattende diagnostikk og behandling av hjertesvikt og sykdommer som forverrer funksjonen ved hjertesvikt.

Det er opprettet treningsgrupper 2 ganger i uken for hjertesviktpasientene, samt hjertesvikt kurs.

Gastropoliklinikken

Mange ulike undersøkelser utføres ved enheten: gastroskopi, koloskopi, ERCP, bronkoskopi, Xylose- og helicobakter pusteprøver, innsetting av PEG, sonder, m.m.

Dagmedisin

Enheten er en mellomting mellom heldøgnsavdeling og poliklinikk. Flere pasientgrupper kan med fordel bo hjemme og komme på dagtid til utredning og behandling. Dette gjelder blant annet pasienter med lungetumor og venøs tromboemboli. Vi håper å oppnå raskere og mer kontinuerlig utredning og behandling med vekt på service og lett tilgjengelighet.

I tillegg gis det cytostatikabehandling, ulike infusjonsbehandlinger (jern, antibiotika, m.m.) og blodtranfusjoner. Oppfølging av INR pasienter med hensyn til tilpasning av strømper, opplæring og informasjon.