Medisinsk poliklinikk

Medisinsk poliklinikk har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, overvekt, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer. 

 

Avdelingssykepleier: Monika Pedersen

Fagutviklingssykepleier: Marit Leine

Fagutviklingssykepleier Kreft, Blodsykdommer og Lindring: Linda Falch-Koslung

Åpningstider: mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
Telefon: 23 22 57 20 Fax: 23 22 55 61
Telefontid: kl. 08.00-14.00

Telefon Kreft, blodsykdommer og lindring: 23 22 56 90, Telefontid:  08:00 – 15:30 

Beliggenhet: 2. etg og 3. etg i Lovisenberggt 17. Adkomst via parkeringsplass hovedinngang 1. etg. eller Øre-Nese-Hals inngang 2.etg (hjørninngangen).

Henvisning

Avbestilling av time

Medisinsk poliklinikk består av flere enheter innen ulike fagfelt:

  • Kreft, blodsykdommer og lindring (KBL)
  • Dagmedisin
  • Medisinsk undersøkelse
  • Hjerteenheten
  • Lungeenheten
  • Gastroenheten
  • IBD-poliklinikk
  • Diabetesenheten
  • Overvektspoliklinikk

 
Det legges stor vekt på informasjon, veiledning, samtale om å leve med sin kroniske sykdom, og riktig bruk av medisiner hos de ulike enhetene ved poliklinikken.

Kreft, blodsykdommer og lindring (KBL)

Poliklinikken Kreft, blodsykdommer og lindring er organisert under Medisinsk poliklinikk, og tilbyr medikamentell kreftbehandling til pasienter med lungekreft, hematologisk kreft, brystkreft, tykk- og endetarmskreft, kreft i bukspyttkjertelen, lymfom, føflekkreft og urologisk kreft. Lindrende behandling er integrert i behandlingstilbudet.

Poliklinikken består av leger med spesialkompetanse i onkologi, hematologi, lungekreft og lindrende behandling, kreftsykepleiere, pakkeforløpskoordinator, og helsesekretærer. Det vektlegges å tilby et helhetlig behandlingstilbud og vi har derfor et godt etablert samarbeid med tverrfaglig team som består av klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, helsepsykolog, tannpleier og prest.

Poliklinikken har et samarbeider tett med Kreftklinikken ved OUS og kommunehelsetjenesten.

Dagmedisin

Dagmedisin er en mellomting mellom heldøgnsavdeling og poliklinikk. Flere pasientgrupper kan med fordel bo hjemme og komme på dagtid til utredning og behandling. Ved denne enheten administreres blant annet ulike infusjonsbehandlinger (jern, antibiotika, m.m.) og blodtranfusjoner, i tillegg til forberedelser og observasjoner i etterkant av ulike undersøkelser. 

Medisinsk undersøkelse

Ved medisinsk undersøkelse blir det utført ulike hjerteundersøkelser som 24-timers EKG og BT-registrering, og assistering ved en del avanserte hjerteundersøkelser og behandling som transøsofagus ekkodopler, elektrokonvertering og tilttest.

I tillegg utføres mange ulike prøver og undersøkelser, blant annet: venesectio (årelating), pleuratapping, ascitestapping, sternalpunksjon, cristapunksjon, spinalpunksjon, leverbiopsi og innleggelse av thoraxdren.

Hjerteenheten

Hjerteenheten omfatter hjertesviktpoliklinikken og atrieflimmerpoliklinikken, og består av et tverrfaglig team med kardiolog, fysioterapeut og sykepleier.

Hjertesviktpoliklinikken har som mål å gi omfattende diagnostikk og behandling av hjertesvikt og sykdommer som forverrer funksjonen ved hjertesvikt. Det holdes treningsgrupper 2 ganger i uken for hjertesviktpasientene, samt hjertesvikt kurs.

Atrieflimmerpoliklinikken har som mål å gi omfattende diagnostikk og behandling til pasienter med atrieflimmer. Dette gis som individuelle konsultasjoner og i grupper. Atrieflimmerpoliklinikken gjennomfører også søvnutredning og oppfølging av maskebehandling (CPAP/ASV).

Lungeenheten

Ved lungeenheten blir det blant annet utført lungefunksjonstesting, allergiutredning, allergivaksinering, indusert sputum, bronkoskopi, titrering av oksygenbehandling, søvnutredning og oppfølging av maskebehandling (CPAP/BiPAP).

Fysioterapeut holder treningsgruppe for pasienter med kols en gang per uke. Det holdes jevnlig astmaskole og kolskurs med tverrfaglig undervisning, opplæring, veiledning og oppfølging av pasienter både individuelt og i gruppe. I tillegg til konsultasjoner på poliklinikken gjennomfører lungesykepleierne hjemmebesøk hos pasienter som får langtids oksygenbehandling hjemme.

Gastroenheten

Ved gastroenheten utføres mange ulike undersøkelser: gastroskopi, koloskopi, ERCP, bronkoskopi, Xylose- og helicobakter pusteprøver, innsetting av PEG, sonder m.m. Sykepleierne og legene ved enheten jobber tett sammen i team.

IBD-enheten

Ved enheten for IBD (inflammatory Bowel Disorder) tilbys oppfølging til pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs kolitt og chrons sykdom. IBD-sykepleier tilbyr blant annet individuelle konsultasjoner, og oppstart og oppfølging av infusjonsbehandling i tett samarbeid med lege.

Diabetesenheten

Diabetesenheten jobber primært med undervisning, opplæring, veiledning og oppfølging av pasienter både individuelt og i grupper, ulike typer hormontestinger og sårbehandling.

Overvektspoliklinikken

Individuell oppfølging fra tverrfaglig team.