Medisinsk klinikk

Medisinsk poliklinikk, timebest.: 23 22 57 20 og 23 22 56 56.
Ekspedisjonen: 23 22 56 20 (8-14), faks: 23 22 56 51.
Besøkstid: 13:00 - 19:00.

Henvisning
Avbestilling av time

Last ned: C13 urea pusteprøve remisse 

Medisinsk klinikk har spesialister innen de fleste fagområder, spesialkompetanse for demensutredning og rehabilitering av geriatriske pasienter, og et spesielt fokus på storbyproblematikk.
Sykehuset har en godt innarbeidet tolketjeneste.

Medisinsk poliklinikk

Henvisning

Medisinsk poliklinikk har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer.

Les mer