Medisinsk klinikk

Medisinsk poliklinikk, timebestilling/endring av time: 23 22 57 20 og 23 22 56 56.

Avbestilling av time
Henvisning

Last ned: C13 urea pusteprøve remisse 

Besøkstid på sengeposter: 11:00-19:00

Medisinsk klinikk har spesialister innen de fleste fagområder, spesialkompetanse for demensutredning og rehabilitering av geriatriske pasienter, og et spesielt fokus på storbyproblematikk.
Sykehuset har en godt innarbeidet tolketjeneste.

Medisinsk poliklinikk

Medisinsk poliklinikk har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, overvekt, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer. 

Les mer

Geriatrisk og Slag poliklinikk

Henvisning

Geriatrisk poliklinikk og Slagpoliklinikk består av leger, nevropsykolog, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut og helsesekretærer, flere med spesialkompetanse innen geriatri og hjerneslag.

Les mer

Unger-Vetlesens Institutt

Instituttet skal drive indremedisinsk forskning med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i forhold til befolkningen sykehuset betjener.

Les mer

Sosionomtjenesten

Sosionomens hovedoppgave er under pasientens innleggelse å avdekke og løse psykososiale problemer i pasientens liv som måtte påvirke sykdomsutviklingen negativt.

Les mer