Medisinsk klinikk

Medisinsk poliklinikk, timebest.: 23 22 57 20 og 23 22 56 56.
Ekspedisjonen: 23 22 56 20 (8-14), faks: 23 22 56 51.
Besøkstid: 13:00 - 19:00.

Henvisning
Avbestilling av time

Last ned: C13 urea pusteprøve remisse 

Medisinsk klinikk har spesialister innen de fleste fagområder, spesialkompetanse for demensutredning og rehabilitering av geriatriske pasienter, og et spesielt fokus på storbyproblematikk.
Sykehuset har en godt innarbeidet tolketjeneste.

Medisinsk poliklinikk

Medisinsk poliklinikk har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, overvekt, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer. 

Les mer

Geriatrisk og Slag poliklinikk

Henvisning

Geriatrisk poliklinikk og Slagpoliklinikk består av leger, nevropsykolog, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut og helsesekretærer, flere med spesialkompetanse innen geriatri og hjerneslag.

Les mer

Unger-Vetlesens Institutt

Instituttet skal drive indremedisinsk forskning med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i forhold til befolkningen sykehuset betjener.

Vi har flyttet til nye lokaler til Lovisenberggata 21 1.etg, se kart.

Les mer