Kontaktinformasjon

Medisinsk intensiv og overvåking

Telefon: 23 22 57 10/ 57 12

Beliggenhet: 1. etasje fra sykehusets hovedresepsjon

 

Avdelingssykepleier: Grethe Enga Karlsen

Driftsykepleier:

Fagsykepleier: Trine Sortland Triumf og Iselin Erikstad

Seksjonsoverlege: Per Drottning

Avdelingen har plass til 5 pasienter og behandler de fleste medisinske pasientgrupper, og har kompetanse til å gi behandling med NIV eller respirator. Halvparten av enhetens sykepleiere har spesialutdanning, fortrinnsvis innen intensivsykepleie.

  • Respirasjonssvikt
  • Hjertesykdom
  • Thoraxdren
  • Akutte forgiftninger
  • Lungeembolier
  • Alvorlige infeksjoner