Kontaktinformasjon

Medisinsk akuttmottak og observasjonspost

Avdelingssykepleier: Hanne Sætermo

Driftsykepleier: Berte Bjørg Moen
Fagutviklingssykepleiere: Inger Wastøl og Veslemøy Lieungh Remman

Overlege Mottak: Maria Seferowicz
Overlege Observasjonsposten: Gudmund Nordby

Mottak:

Medisinsk mottak ligger i 1. etasje fra sykehusets hovedresepsjon

Telefon til mottak: 23 22 57 00 / 5701

I gjennomsnitt tar vi imot 21 pasienter i døgnet, dette er både akutte og elektive innleggelser. Det blir gjort en vurdering av pasienten før eventuell behandling startes. I løpet av året har vi ca 600 polikliniske konsultasjoner.

Observasjonsposten:

Telefonnummer til observasjonsposten: 477 15 425

Observasjonsposten er midlertidig plassert i 5. etasje frem til ny observasjonspost står klar i 2018. Den har inntil 8 observasjonssenger og er åpen fra søndag kl. 15.00 til fredag kl. 15.00

Pasienter som ikke kan utskrives fra observasjonsposten på fredag overflyttes til aktuell seksjon på sengepost.

Dersom det kommer inn pasienter i tidsrommet fredag etter 15.00 til søndag før 15.00 som fyller kriterier for observasjonsposten kan opp til 4 pasienter ligge i mottak