Kontaktinformasjon

Poliklinikk for utredning av cøliaki og matintoleranse

Irritable og syke tarmer gir nedsatt livskvalitet og langtidssykmeldinger hos mange unge mennesker. Når gastroenterologene har utelukket kreft mm., kan KEF utrede dette videre og sammen med pasientene finne et kosthold som gir dem kontrollen tilbake.

Poliklinikken omfatter pasienter med cøliaki, ulcerøs colitt, mb crohn, og matvareallergier/-intoleranser. Det er for øyeblikket uavklart om tilbudet kun vil gjelde pasienter som har vært innlagt i sykehuset eller vært utredet ved medisinsk poliklinikk ved husets leger, eller om en også vil ha kapasitet til å ta imot henvisninger direkte fra fastlege.


Cøliaki

Pasienter med cøliaki oppfølges i mestringskurs for cøliaki ved Lærings- og mestringssenteret. Dersom problemene vedvarer kan de selv ta kontakt og oppfølges videre ved mage-tarm-poliklinikken.

Mb Crohn og ulcerøs colitt

Pasientene oppfølges i gruppe og deretter individuelt. Mange føler seg usikre på hva de kan spise, og får ved poliklinikken hjelp med å finne ut av eventuelle intoleranser.


Matvareintoleranser

Pasientene oppfølges også her første gang i gruppe, deretter individuelt. Utredning av matvareintoleranser krever både tid og stor innsats av pasientene. Det benyttes et skjema der pasientene fyller ut inntak av matvarer og påfølgende symptomer. Deretter oppfølges pasientene individuelt i form av polikliniske konsultasjoner. Opplegget omfatter vanligvis to uker på normalkost, fire uker på eliminasjonskost og deretter gradvis reintroduksjon av matvarer, samtidig som inntak og symptomer registreres.


Utredningen gir to alternative utfall: Enten at de får hjelp til å finne fram til en kost som gir dem reduserte plager, eller at de ikke blir bedre på eliminasjonskosten, og at man dermed kan konkludere med at plagene skyldes andre ting enn kosten.