Kontaktinformasjon

Post 2 – ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistrering

På post 2 er det hovedvekt av pasienter som kommer inn til planlagte ortopediske operasjoner og operasjoner knyttet til øre-nese-hals.
Posten er en kirurgisk sengepost med til sammen 25 senger, inkludert 2 plasser som er satt av til søvnregistrering.

Telefonnummer: 23 22 58 02

Beliggenhet: 4. etasje i Lovisenberggt. 17, inngang via fra sykehusets hovedresepsjon.

Avdelingssykepleier: Maria Della Mea
Ass. Avdelingssykepleier: Vibeke Østerby Nilsen
Fagutviklingssykepleier: Maren Falch Lindberg
Seksjonsoverlege ortopedi: Arild Aamodt
Seksjonsoverlege øre-nese-hals: Hanne Berdal-Sørensen

Vanligste operasjoner:
- Kneprotese
- Hofteprotese
- Skulderprotese og andre skulderoperasjoner
- Mandeloperasjoner
- Septumplastikk
- Bihuleoperasjoner


Post 2 har et sterkt faglig team med sykepleiere og hjelpepleiere. Vi er opptatt av kvalitet og vi har et felles mål om å gjøre pasientopplevelsen best mulig.

Posten er i tillegg praksisplass for sykepleie- og studenter for helsefag.