Kirurgisk klinikk

Ortopedisk/generell kirurgisk poliklinikk: 23 22 55 02
(hverdager fra 08:00-11:00 og 12:00-14:30)
Avbest. av time - Spørsmål

ØNH-poliklinikk: 23 22 55 01
(hverdager fra 08:00-11:00 og 12:00-14:30)
Avbest. av time - Spørsmål

Pasientinformasjon - Henvisning

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt (elektiv) ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken har også et omfattende poliklinisk tilbud. Den planmessige virksomheten gir en gunstig driftssituasjon med lavt antall sykehusinfeksjoner, sjelden strykninger i operasjonsprogrammet og få komplikasjoner etter behandling.

kir_generell_img_3960_600x300png

Ortopedi

Ortopedisk virksomhet omfatter særlig operasjoner i de store ledd, i tillegg til et bredt spekter av andre inngrep.

Les mer
normal_m-bamse2_600x300png

Øre-Nese-Hals

Øre-nese-hals-virksomheten omfatter mye nese/bihulekirurgi, ørekirurgi og barnekirurgi.

Les mer
kir_genkir_img_3728_600x300png

Generell kirurgi

Ved dagkirurgisk avdeling utføres blant annet operasjoner av åreknuter, brokk og fjerning av sacralcyste.

Les mer

Radiologisk avdeling

Vi utfører blant annet konvensjonell røntgen, ultralyd undersøkelser, samt CT og MR undersøkelser.

Søvnlaboratoriet

Søvnlaboratoriet utreder og behandler pasienter som har pusteforstyrrelser under søvn (søvnapné).

Laboratorium

Laboratorium for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking, analysearbeid, taking av EKG og bentetthetsmålinger.

Fysioterapi

Det er fysioterapeuter tilknyttet alle avdelinger med pasientbehandling ved sykehuset.

Fokus på kvalitet

Ved langvarig satsing på kvalitet og kompetanseutvikling har klinikken blitt ledende på planlagt kirurgi.

Les mer