Kontaktinformasjon

Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt (elektiv) ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken har også et omfattende poliklinisk tilbud. Den planmessige virksomheten gir en gunstig driftssituasjon med lavt antall sykehusinfeksjoner, sjelden strykninger i operasjonsprogrammet og få komplikasjoner etter behandling.

Henvisning

Ortopedisk/generell kirurgisk poliklinikk: 23 22 55 02
(hverdager fra 08:00-11:00 og 12:00-14:30)
Avbest. av time - Spørsmål

ØNH-poliklinikk: 23 22 55 01
(hverdager fra 08:00-11:00 og 12:00-14:30)
Avbest. av time - Spørsmål

kir_generell_img_3960_600x300png

Ortopedi

Ortopedisk virksomhet omfatter særlig operasjoner i de store ledd, i tillegg til et bredt spekter av andre inngrep.

normal_m-bamse2_600x300png

Øre-Nese-Hals

Øre-nese-hals-virksomheten omfatter mye nese/bihulekirurgi, ørekirurgi og barnekirurgi.

kir_genkir_img_3728_600x300png

Generell kirurgi

Ved dagkirurgisk avdeling utføres blant annet operasjoner av åreknuter, brokk og fjerning av sacralcyste.

Radiologisk avdeling

Vi utfører blant annet konvensjonell røntgen, ultralyd undersøkelser, samt CT og MR undersøkelser.

Søvnlaboratoriet

Søvnlaboratoriet utreder og behandler pasienter som har pusteforstyrrelser under søvn (søvnapné).

Laboratorium

Laboratorium for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking, analysearbeid, taking av EKG og bentetthetsmålinger.

Fysioterapi

Det er fysioterapeuter tilknyttet alle avdelinger med pasientbehandling ved sykehuset.

Gaver til sykehuset

Gaver til sykehusets forskningslegat er verdifulle bidrag til vår kliniske forskning og utviklingen av bedre behandlingstilbud.  

Fokus på kvalitet

Ved langvarig satsing på kvalitet og kompetanseutvikling har klinikken blitt ledende på planlagt kirurgi.

jenssenkjerstikaul_disputas_600x300png

Disputas: Kjersti Kaul Jenssen

18. januar kl. 13:15 Arthroscopic rotator cuff repair in the shoulder. Clinical outcomes and radiological results. Kaul Jenssen jobber ved ortopedisk avdeling ved Kirurgisk klinikk.

gruppebilde_logo_lds5993_600x300png

To nye stipendiatstillinger

LDS får midler fra Forskningsrådet til prosjekt som tester effekten av fysisk trening kombinert med mental e-terapi-trening for pasienter på venteliste for kneprotese.