Kirurgisk klinikk

Ortopedisk/generell kirurgisk poliklinikk: 23 22 55 02
(hverdager fra 08:00-11:00 og 12:00-14:30)
Avbest. av time - Spørsmål

ØNH-poliklinikk: 23 22 55 01
(hverdager fra 08:00-11:00 og 12:00-14:30)
Avbest. av time - Spørsmål

Pasientinformasjon - Henvisning

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt (elektiv) ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken har også et omfattende poliklinisk tilbud. Den planmessige virksomheten gir en gunstig driftssituasjon med lavt antall sykehusinfeksjoner, sjelden strykninger i operasjonsprogrammet og få komplikasjoner etter behandling.

Ortopedi

Ortopedisk virksomhet omfatter særlig operasjoner i de store ledd, i tillegg til et bredt spekter av andre inngrep.

Les mer

Øre-Nese-Hals

Øre-nese-hals-virksomheten omfatter mye nese/bihulekirurgi, ørekirurgi og barnekirurgi.

Les mer

Generell kirurgi

Innen generell kirurgi utføres det ved dagkirurgisk avdeling blant annet operasjoner av åreknuter, ulike type brokk og fjerning av sacralcyste.

Les mer

Radiologisk avdeling

Vi utfører de fleste typer radiologiske undersøkelser innen: konvensjonell røntgen, ultralyd undersøkelser, CT undersøkelser og MR undersøkelser.

Søvnlaboratoriet

Søvnlaboratoriet utreder og behandler pasienter som har pusteforstyrrelser under søvn (søvnapné).

Laboratorium

Laboratorium for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking, analysearbeid, taking av EKG og bentetthetsmålinger.

Fysioterapi

Det er fysioterapeuter tilknyttet alle avdelinger med pasientbehandling ved sykehuset. Fysioterapeutene arbeider med inneliggende og polikliniske pasienter.

Forskning ved Kirurgisk klinikk

Som et ledd i å styrke forskningen i avdelingen har vi opprettet et eget forskningsfond, der alle midlene benyttes til å finansiere klinisk forskning ved sykehuset. 

Les mer

Fokus på kvalitet

Gjennom langvarig satsing på kvalitet og kompetanseutvikling har Kirurgisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus utviklet seg til å bli ledende på planlagt kirurgi.

Les mer