Kirurgisk klinikk

Ortopedisk/generell kirurgisk poliklinikk: 23 22 55 02 
Avbest. av time - Spørsmål

ØNH-poliklinikk: 23 22 55 01
Avbest. av time - Spørsmål

Pasientinformasjon

Henvisning

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt (elektiv) ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken har også et omfattende poliklinisk tilbud. Den planmessige virksomheten gir en gunstig driftssituasjon med lavt antall sykehusinfeksjoner, sjelden strykninger i operasjonsprogrammet og få komplikasjoner etter behandling.