Dagkirurgi

Åpningstider
Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00
Telefon: 23 22 54 40 (09:00-17:00)
Adresse: 4. etasje, Lovisenberggaten 17
Avdelingssykepleier: Tor Henning Røsstad

Avbestilling av time

Henvisning

Dagkirurgi innebærer at pasientene opereres på dagtid og reiser hjem samme dag. Avdelingen har ansvar for mottak, postoperativ overvåkning og hjemsendelse av pasienter innen ortopedi, generell kirurgi og Øre-Nese-Hals.

Opereres på Dagkirurgisk avdeling?

Henvisning til avdelingen får du av fastlegen din. Du får så time til kirurgisk poliklinikk, der du vil bli vurdert av kirurg til en eventuell operasjon. Dersom du velger å opereres, får du en tid hvor du skal møte på dagkirurgisk enhet. Les mer

Ortopedi

Ved dagkirurgisk avdeling utføres en rekke ulike ortopediske inngrep. Størstedelen av våre operasjoner er innen håndkirurgi, fotkirurgi, samt kikkhullskirurgi (artroskopisk kir.) i kne og skulderledd. Les mer

Øre-Nese-Hals voksen

På Dagkirurgisk avdeling utføres mange typer ØNH-inngrep. De vanligste er korrigering av skjev neseskillevegg, operasjoner på bihuler og nesemuslinger, fjerning av mandler og operasjon på stemmebåndene. Les mer

Øre-Nese-Hals barn

LDS har spesiell kompetanse på ØNH-lidelser hos barn, og er et av de sykehusene som opererer flest barn i landet, ca. 700 per år. De vanligste operasjonene som utføres er fjerning av mandler (tonsiller) og falske mandler (ad) samt innsetting av dren i øret. Les mer
kir_genkir_img_3728_600x300png

Generell kirurgi

Ved dagkirurgisk avdeling utføres blant annet operasjoner av åreknuter, brokk og fjerning av sacralcyste.

Les mer

Postoperativ seksjonen

Post operativ betyr "etter kirurgisk inngrep". Seksjonen har 15 stillinger, hvorav en avdelingssykepleier og en ledende spesialsykepleier. Resterende stillinger er spesialsykepleiere/intensivsykepleiere. Posten er åpen fra mandag morgen til lørdag morgen. Les mer