Kontaktinformasjon

Hospicedagen på Sangen

I anledning den Internasjonal dagen for Hospice og palliativ omsorg, ønsker vi deg velkommen til Hospice Sangen: onsdag 24.oktober kl. 18.00 – 21.00.

Målet for dagen er å sette søkelyset på, og samtidig oppfordre deg til å holde en viktig samtale med dine nærmeste om; «Hva er viktig for deg hvis du blir alvorlig syk»

På Hospice Sangen har vi erfaringer fra slike samtaler og ser på det som et samfunnsansvar å øke bevisstheten hos alle voksne om dette viktige temaet.

Program:
Innlegg rundt temaet
Verktøy for denne viktige samtalen
Samtale/erfaringsutveksling
Åpent hus, muligheter for å se seg rundt på Hospice

Enkel servering.

Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding. Vel møtt!

Høiensalsgt 74, 2317 Hamar – Telefon 62 54 20 90

Se også vedlagte faksimile fra Hamar Arbeiderblad.