Hospice Sangen

Tlf.: 62 54 20 90
Adresse: Høiensalsgt. 74, 2317 Hamar
Telefaks: 62 54 20 91
E-post: sangen@lds.no
Konto: 30003107600 – merk: 1520/2972
 
Henvisning

Holder til på Hamar og er en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Her retter vi fokus for behandlingen mot lindring, og ikke mot selve sykdomsforløpet. Med slik palliativ behandling ønsker vi å gi aktiv og helhetlig pleie og omsorg. Målet er å hjelpe pasienten til å leve et så godt liv som mulig. I tillegg ønsker vi å kunne støtte de pårørende.

Filosofien og visjonen

Hospice Sangen ønsker i dag å leve opp til å være et omsorgstilbud med villige hender og varme hjerter. Vi har følgende visjon for arbeidet: «å lette hverdagen og legge liv til dagene».

Les mer

Henvisning til Hospice Sangen

Hvis du lever med kronisk kreftsykdom, hjerte-lungelidelse eller nevrologisk sykdom og har behov for lindrende behandling, kan din fastlege eller behandlende spesialist henvise deg til Hospice Sangen. 

Les mer

Pensjonat på Hospice Sangen

Vi kan tilby overnatting til deg som har lang reisevei til Hospice Sangen. Pensjonatet ligger inne på området, ca 50 meter fra dagenheten. 

Les mer
hospicedag-2017-logo

Hospicedagen på Sangen

I anledning den Internasjonal dagen for Hospice og palliativ omsorg, ønsker vi deg velkommen til Hospice Sangen: onsdag 24.oktober kl. 18.00 – 21.00.

Les mer
sangen_kapell400x200jpg

Kapell på Hospice Sangen

Hospicekapellet er et vakkert og stemningsfullt rom som pasientene på Hospice Sangen kan benytte seg av. Hver pasientgruppe har tilbud om en egen gudstjenester en gang i måneden.

Les mer