Kontaktinformasjon

Henvisning til Hospice Sangen

Hvis du lever med kronisk kreftsykdom, hjerte-lungelidelse eller nevrologisk sykdom og har behov for lindrende behandling, kan din fastlege eller behandlende spesialist henvise deg til Hospice Sangen. 

Eksteriør, Hospice SangenAlle fastleger kan sende henvisning elektronisk ved å søke på Lovisenberg Diakonale Sykehus – fagfelt palliasjon. Henvisningen videresendes så til Hospice Sangen. Epikrise eller journalnotat med relevante opplysninger kan gå som henvisning til oss. Vi trenger også en oppdatert medikamentliste. Per dags dato kan ikke spesialisthelsetjenesten henvise elektronisk.

Kreftkoordinator/kreftsykepleier er også behjelpelig med å formidle henvisning. Ved spørsmål kan vi kontaktes på telefon: 62 54 20 90.

Vi ønsker å få tilby våre tjenester til flest mulig som trenger lindrende omsorg, og å unngå ventelister.

Behandlingen gis i inntil 3 måneder. Den enkelte brukers behov for lindrende behandling her på Hospice Sangen blir da evaluert av det tverrfaglige teamet.

Oppholdet på Hospice Sangen er kostnadsfritt og dekkes av Helse Sør Øst.