Kontaktinformasjon

Filosofien og visjonen

Hospice Sangen ønsker i dag å leve opp til å være et omsorgstilbud med villige hender og varme hjerter. Vi har følgende visjon for arbeidet: «å lette hverdagen og legge liv til dagene».

BlåveisVår filosofi

Hospice Sangen ønsker i dag å leve opp til å være et omsorgstilbud med villige hender og varme hjerter. Vi tilbyr dagbehandling til hjemmeboende mennesker som har en sykdom som vanskelig, eller ikke lar seg helbrede. Hospice Sangen er et tilbud til mennesker over 18 år, fra Hedmark og Oppland. Vi arbeider under hospicefilosofien, som er en helhetlig omsorgsfilosofi. Det vil si at vi tilstreber å ivareta fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, tilrettelagt for hvert enkelt menneske. For å møte enkeltmennesker på alle disse planene, krever filosofien at behandlingsteamet er tverrfaglige sammensatt.

Det tverrfaglige teamet på Hospice Sangen består av:

  • aktivitør
  • ernæringsfysiolog
  • fysioterapeut
  • helsesekretær
  • kokk
  • lege
  • musikkpedagog
  • prest
  • sosionom
  • sykepleiere

 

Akvarium”Å lette hverdagen og legge liv til dagene”

Visjonen er sammenfattende for vårt mål i møte med kronisk syke mennesker. Målet er å bidra til økt livskvalitet. I møte med sykdommen ønsker vi å tilby aktiv livshjelp. Gjennom et mangfold av ulike aktiviteter ved Hospice Sangen er vårt mål å legge til rette et tilbud for den enkelte ut i fra ønsker og behov. Av aktiviteter kan nevnes: ulike former for underholdning, skriveverksted, utflukter, temadager, gruppesamtaler, musikkterapi, kunstterapi, utfoldelse på aktivitetsrommet og enkel trening individuelt tilrettelagt eller i gruppe. For hvile har vi sanserom og boblebadekar. 

 Til Hospice Sangen kommer mennesker med forskjellige typer uhelbredelige sykdommer. For at hver enkelt skal ha mulighet til å møte medmennesker med liknende symptomer og problematikk, har vi delt inn i grupper. Noen grupper vil være her oftere enn andre, beroende på sykdomsart.

CocktailHospice Sangen ligger midt i Hamar, men godt skjermet fra støy og trafikk. Vi holder til i en flott gammel tømmerbygning, som er omringet av en naturtomt med yrende fugleliv. For å skape lune og harmoniske omgivelser og lite institusjonspreg, er det hos oss lagt stor vekt på farger og interiør.