Kompetanseportalen – ekstern pålogging

Klikk her for å logge deg inn hjemmefra

Første gang du logger deg på fra hjemme pc får du tilsendt et engangspassord på SMS, men dette forutsetter at ditt private mobilnummer er registrert i personalsystemet Visma. Hvis dette ikke er registrert må du ha tilgang til din jobb epost for å få tilsendt engangspassord.
Se brukerveiledning for beskrivelse av bestilling av engangspassord.

Viktig: Lenker til eHåndbok fungerer ikke ved ekstern pålogging fordi eHåndboken ligger innenfor LDS sitt nettverk, og derfor ikke er tilgjengelig fra internettet.

Dersom du ønsker å logge på Kompetanseportalen fra mobil anbefaler vi heller å bruke appen «Dossier Helse» (ligger i App store).