Kontaktinformasjon

Stibolt fra LDS fikk sykepleierprisen

OUS, Diakonhjemmet, LDS og Oslo kommune arrangerte i sammen et symposium på sykepleierdagen 14/5. Agnes Tellefsen Stibolt ved LDS Postoperativ avdeling fikk årets sykepleierpris.

Det er første gang oslosykehusene og kommunen samarbeider om en slik markering av den internasjonale sykepleierdagen. Det var stor oppslutning fra Lovisenberg. 

Musikkterapeut Hans Petter Solli og bruker Angelica Kjos åpnet dagen med et musikkforedrag; «Divaen og doktoren». Deretter holdt Geir Tarje Bruaset fra psykiatrisk avdeling et innlegg om "Implementering av kognitiv miljøterapi" og Maren Falch Lindberg fortalte om dr.grads-prosjektet "Preoperative symptomer hos kneprotesepasienter med tilbakevendende smerter ved gange".

I tillegg ble følgende postere presentert fra Lovisenberg Diakonale Sykehus:

Preoperative symptomer hos kneprotesepasienter med tilbakevendende smerter ved gange
Turid Undebakke Schweitz, maren Falch Lindberg, Eirin Ludvigsen og Anners Lerdal (Kirurgisk klinikk)

Hvordan opplever pasienten å bli operert for karpaltunnelsyndrom i poliklinikk
Rebecca Sletten, Maren Falch Lindberg, Unni Olsen (Kirurgisk klinikk)

Samarbeidende dokumentasjon
Kristin Vegerstøl (Klinikk for psykisk helse)

Implementering av kognitiv miljøterapi
Kjersti Sundbye, Carina Midgaard, Geir Tarje Bruaset (Klinikk for psykisk helse)

Se også vedlagte program og kompendium fra symposiet.

Lokal tillitsvalgt for NSF på PO, Carina Skredlund skriver om Stibolt som vant sykepleierprisen

-Stolt som rakkeren ønsker jeg å gratulere min kjære kollega Agnes Stibolt som i dag mottok prisen årets sykepleier i Oslo. Teksten jeg skrev i nominasjonen er hverken pyntet på eller overdrevet. Vi er enormt heldige som har Agnes på vår avdeling og jeg håper vi får gleden av å ha henne i mange flere år på PO.

-Stibolt har arbeidet som sykepleier siden 1982. Bred erfaring fra intensivavdelingen på Bærum sykehus, tidligere intensiv/postoperativ avdeling LDS, MIO og nå barne og voksen postoperativ avd LDS, gjør at hun har en helt spesiell og solid rolle hos oss. Hun har tidligere hatt verv som tillitsvalgt og har per dags dato et ekstra engasjement for tilrettelegging for god hygienepraksis på avdelingen. Ikke bare er hun belest og oppdatert i sitt fag, Stibolt våger å bruke lærdommen fra selve livet i møte med pasienter og på den måten klarer hun raskt å forstå hva som står på spill. Hun er også en god støttespiller for sykepleiere og andre profesjoner ved flere avdelinger på sykehuset, som ikke sjelden søker råd og bistand fra henne. Hun er høyt respektert og hennes mening teller. Meninger som alltid er nøye gjennomtenkt i favør pasienten eller gode rutiner og prosedyrer på avdelingen.
Stibolt er det man kan kalle en bunnsolid intensivsykepleier og forholder seg rolig og fattet i enhver situasjon. Hennes faglig dyktighet, vinnende vesen og ro smitter over på både kolleger, pasienter og pårørende. Beundringsverdig er måten hun utfører sykepleie med "det lille ekstra" i en travel hverdag hvor hun samtidig evner å skape gode relasjoner til pasienten den relativt korte tiden de er innom postoperativ. Brev fra pasienter og pårørende som beskriver den trygghet og omsorg de har opplevd under sykepleier Stibolt sin pleie er det mange av. Pasienter skriver at de kjenner seg svært godt ivaretatt, sett og hørt på måter de sjelden har opplevd.
Selv på enormt hektiske dager er det aldri tvil om at Stibolt utfører førsteklasses sykepleie til pasientene, som om det skulle være en av hennes nærmeste.

-Jeg heier på sykepleiere som Stibolt. En sykepleier som gjør meg enda stoltere av mitt yrkesvalg. Hun inspirere meg og kolleger til å strekke oss etter å bli en like komplett sykepleier som henne og hun hjelper oss gjerne på veien. Stibolt har ikke skrevet artikler eller som hun selv sier "vært aktiv med pennen". Derimot har hun brukt den tiden på å lære opp nye og gamle kolleger og gledelig delt av sin erfaring. Hun har hevet arbeidsmiljøet på avdelingen med sin positive holdning og gode arbeidsmoral, men ikke minst har hun gjort en forskjell for enda flere pasienter med sin helhetlige pleie og omsorg.

Lokal tillitsvalgt for NSF på PO, Carina Skredlund.

 
 Musikkterapeut Hans Petter Solli og bruker Angelica Kjos.
  
 
 Geir Tarje Bruaset.