Besøk av stortingrepresentant Olaug Bollestad

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad og representanter fra N.K.S. har besøkt Hospice Sangen. Tilstede var også direktør Tone Ikdahl og klinikksjef Eirik Pettersen. 

Bollestad fikk omvisning og informasjon om det palliative tilbudet av seksjonsleder Bente Sydtangen. Delegasjonen fikk også anledning til å treffe og høre om tilbudet fra pasienter.

Anledningen for besøket onsdag 10/8 var i tillegg å informere Bollestad om samarbeidet mellom to ideelle virksomheter. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) og Lovisenberg diakonale sykehus har skrevet en intensjonsavtale om samarbeid innen frivillighet og et eventuelt kvinnehelsehus, samt det å se på muligheter for videreutvikling av tilbudet ved Hospice Sangen.