Seksjon gruppebehandling

Telefon:
24 07 44 00
Åpningstider:
man- fre 08:00 - 15:30
Postadresse:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Seksjon gruppebehandling
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
Besøksadresse:
Spångbergveien 25b
Henvisning 
Avbestilling av time

Seksjon gruppebehandling består av et tverrfaglig team. Vi tilbyr et vidt spekter av behandlingsgrupper, og tar utgangspunkt i fire forskjellige innfallsvinkler: samtale, kropp, kreativitet og kunnskap.

Hva er gruppebehandling?

Gruppebehandling er forskjellig fra individualbehandling fordi mye av det som skjer i terapien foregår mellom gruppemedlemmene her og nå. 

Les mer

Kreative grupper

Skapende evner kan benyttes for å forandre gamle strategier og valg. Gjennom ulike uttrykksmåter som tegning, maling og leire, kan det åpnes for ny innsikt og vekst.

Les mer

Samtalegrupper

Mange problemer mennesker har i livet oppstår i relasjoner til viktige andre. Gruppeterapi anses som spesielt egnet til å utforske relasjonelle problemer, men også til å jobbe med uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre.

Les mer

Kroppsorienterte grupper

Kroppen forstås som bærer av erfaringer og er en vesentlig kilde til selvinnsikt. Ved å jobbe med kroppen kan man bli mer bevisst på fysiske reaksjoner på psykiske plager, samt forbedre den psykiske helsen.

Les mer

Kursbaserte grupper

Økt kunnskap gir økt mestring. Kursbaserte grupper gir mulighet til å lære mer om spesifikke lidelser og metoder, samt å møte andre mennesker med tilsvarende erfaringer.

Les mer