Seksjon ambulant virksomhet

Lovisenberg DPS har seks ulike team som yter ambulante tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser.

Tjenestene består blant annet i tilbud om øyeblikkelig hjelp, rehabilitering i nært samarbeid med 1.linjetjenesten, behandling av psykiske lidelser med eller uten rusproblematikk og behandling av traumatiserte flyktninger.

Ambulant virksomhet innebærer at behandlingen finner sted i pasientens nærmiljø. Behandlingen skjer i nært samarbeid med pasient og pårørende og er innrettet for å møte pasientens behov. Derfor kommer vi til pasienten og planlegger veien videre sammen.

Akutteam

Akutteamet tar i mot henvendelser alle hverdager fra kl. 8:00 - 16:00. Det er lav terskel for å ta kontakt.
Møt opp i Hagegata 32, ring eller skriv. 
Tlf: 24 07 45 00
E-post: ldps-akutteam@lds.no 

Les mer

Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet (APAS)

APAS tilbyr oppfølging og behandling av pasienter i sektor med alvorlig psykisk lidelse/antatt alvorlig psykisk lidelse, skadelig bruk og avhengighet av rusmidler og forhøyet voldsrisiko hvor farekriteriet er fremtredende.

Les mer

FACT

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer.

Les mer

Storby- og flyktningeteam

Storby- og flyktningteam (SOFT) er et team organisert i Lovisenberg DPS, Seksjon ambulant virksomhet. Teamet er et tilbud med særlig vekt på å møte storbyproblematikk i endring.

Les mer

Depotteam

Depotteamet er en del av seksjon ambulant virksomhet og skal understøtte behandling til pasienter med psykoselidelser i Lovisenberg sektor.

Les mer