Seksjon ambulant virksomhet

Lovisenberg DPS har seks ulike team som yter ambulante tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser.

Tjenestene består blant annet i tilbud om øyeblikkelig hjelp, rehabilitering i nært samarbeid med 1.linjetjenesten, behandling av psykiske lidelser med eller uten rusproblematikk og behandling av traumatiserte flyktninger.

Ambulant virksomhet innebærer at behandlingen finner sted i pasientens nærmiljø. Behandlingen skjer i nært samarbeid med pasient og pårørende og er innrettet for å møte pasientens behov. Derfor kommer vi til pasienten og planlegger veien videre sammen.

Akutteam

Akutteamet tar i mot henvendelser alle hverdager fra kl. 8:00 - 16:00. Det er lav terskel for å ta kontakt.
Møt opp i Hagegata 32, ring eller skriv. 
Tlf: 24 07 45 00
E-post: ldps-akutteam@lds.no 

Les mer

FACT

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer.

Les mer

Storby- og flyktningeteam

Storby- og flyktningteam (SOFT) er et team organisert i Lovisenberg DPS, Seksjon ambulant virksomhet. Teamet er et tilbud med særlig vekt på å møte storbyproblematikk i endring.

Les mer

Depotteam

Depotteamet er en del av seksjon ambulant virksomhet og skal understøtte behandling til pasienter med psykoselidelser i Lovisenberg sektor.

Les mer