Seksjon ambulant virksomhet

Lovisenberg DPS har seks ulike team som yter ambulante tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser.

Tjenestene består blant annet i tilbud om øyeblikkelig hjelp, rehabilitering i nært samarbeid med 1.linjetjenesten, behandling av psykiske lidelser med eller uten rusproblematikk og behandling av traumatiserte flyktninger.

Ambulant virksomhet innebærer at behandlingen finner sted i pasientens nærmiljø. Behandlingen skjer i nært samarbeid med pasient og pårørende og er innrettet for å møte pasientens behov. Derfor kommer vi til pasienten og planlegger veien videre sammen.