Kontaktinformasjon

Samhandlingsnettverket ved LDS

Det er etablert et internt samhandlingsnettverk i sykehuset bestående av en representant fra hver av de kliniske avdelinger/klinikker. Representantene har særskilte funksjoner knyttet til samhandling i sine avdelinger/klinikker.

Nettverkets formål

  • Rådgivende organ for avd.sjefer/klinikksjefer
  • Ha kjennskap til lovverk, forskrifter, politiske føringer som regulerer samhandling
  • Erfarings- og informasjonsutveksling
  • God kunnskap om generell samarbeidsavtale og tilleggsavtaler, samt sikre lokale avtaler.
  • Ha oversikt over, og initiere samhandlingsprosjekter.
  • Oppdatering intra-/internettside samhandling