Kontaktinformasjon

Psykiatri, vestre bydeler

Lovisenberg sykehus har avtale med Diakonhjemmet sykehus om å drifte psykiatrisk intensiv behandling med til sammen 25 sengeplasser. Diakonhjemmet sykehus er sektorsykehus for bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. 

Klikk på lenkene for å se de respektive bydelenes nettsider.

Bydel Frogner

Bydel Ullern

Bydel Vestre Aker