Kontaktinformasjon

Psykiatri, vestre bydeler

Lovisenberg sykehus har avtale med Diakonhjemmet sykehus om å drifte psykiatrisk intensiv behandling med til sammen 25 sengeplasser på Vor Frue hospital og Post Halvard. Diakonhjemmet sykehus er sektorsykehus for bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. 

Klikk på lenkene for å se de respektive bydelenes nettsider.

Bydel Frogner

Bydel Ullern

Bydel Vestre Aker