Samhandling

Rammene for samhandlingsfeltet er nedfelt i Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS.

Kontaktpersoner:
Klinikk for medisin: Astrid Børset
Lovisenberg DPS: Christine Rosendahl Evensen
Nic Waals Institutt: Anne-Stine Meltzer
Psykiatrisk Avdeling: Jorunn Olstad
Klinikk for Kirurgi: Tove Mosvold

Samhandlingsnettverket ved LDS

Det er etablert et internt samhandlingsnettverk i sykehuset bestående av en representant fra hver av de kliniske avdelinger/klinikker. Representantene har særskilte funksjoner knyttet til samhandling i sine avdelinger/klinikker.

Les mer

Samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og LDS

De 4 sykehusene i Oslo med lokalsykehusfunksjoner (OUS, Ahus, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus) har inngått likelydende avtaler mellom det enkelte helseforetak/sykehus i Oslo og Oslo kommune. 

Les mer

Samhandlingsarenaer

For å legge til rette for god samhandling er det etablert ulike møtearenaer. Her kan du lese mer om disse.

Les mer

Psykiatri, vestre bydeler

Lovisenberg sykehus har avtale med Diakonhjemmet sykehus om å drifte psykiatrisk intensiv behandling med til sammen 25 sengeplasser. Diakonhjemmet sykehus er sektorsykehus for bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. 

Les mer