Kontaktinformasjon

Sykehusstyret og adm. direktør

Dette er en oversikt over medlemmer av styret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og adm.direktør.

Møteplan for 2019: 5. februar, 11. april, 18. juni, 27.august, 21-22 oktober, 19. desember

Styreleder
Ingar Pettersen
 
Aksjonærvalgte representanter
 
Kari Gran Bøe Vidar Haukeland 
 
Siri Hatlen Sigurd Knudtzon
Tove Gundersen
   
Ansattrepresentanter
Cecilie Piene Schrøder Geir Tarje Bruaset
John Signebøen
 
Adm. direktør
Tone Ikdahl

 

Aksjonærvalgte vararepresentanter

Asbjørn Siqveland

Dag Ophus

Heidi Larssen

Margrete Thorstad

Karen Kaasa

Sølvi Karlstad

 

Ansattes vararepresentanter

Urszula Agnieszka Jadczak

Ida Maria Dørstad

Svein Bjarte Mangersnes