Kontaktinformasjon

Sykehusstyret og adm. direktør

Dette er en oversikt over medlemmer av styret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, adm. direktør og instrukser for deres arbeid.

Møteplan for 2017: 2. februar, 6. april, 21. juni, 6. september, 17-18. oktober, 14. desember.

Klikk på et årstall for å se styreprotokoller: 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Styreleder
Siri Hatlen
 
Aksjonærvalgte representanter
Kari Gran Bøe
(nestleder)
Heidi Larssen
 (nestleder)
Hans Olav Syversen Ingar Pettersen
Erik Normann
   
Ansattrepresentanter
Cecilie Piene Schrøder Geir Tarje Bruaset
Audun Mo
 
Adm. direktør
Tone Ikdahl

 

Aksjonærvalgte vararepresentanter

Asbjørn Siqveland

Dag Ophus

Karen Kaasa

Margrete Thorstad

Inger Margrethe Holter

Sølvi Karlstad

 

Ansattes vararepresentanter

John Signebøen

Urszula Agnieszka Jadczak

Ida Maria Dørstad