Kontaktinformasjon

Personvern på www.lds.no

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes på internettsidene våre, www.lds.no.

Om våre nettsider

www.lds.no blir utviklet i samarbeid med de andre sykehusene i Norge. Vi utvikler ny funksjonalitet, design og oppbygging av innholdet slik at det skal være tilgjengelig for brukerne. Vi samarbeider også med Itera, som forvalter og drifter den tekniske løsningen.

Ansvar

Databehandlingsansvarlig er Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Databehandler er Itera.

Lovisenberg Diakonale Sykehus er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nettstedet
Itera er Lovisenberg Diakonale Sykehus databehandler, og er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet

Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av Itera. En egen avtale mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og Itera regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Personvernombud

Anne Grete Sandbukt er personvernombud ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

E-post

Du har mulighet til å kontakte oss via e-post (post@lds.no) dersom du har generelle spørsmål til noe av det du leser om på våre nettsider. Når du sender oss e-post, er det Dokumentsenteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus som mottar e-posten og videresender den til rett person eller enhet.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Det er derfor viktig at du ikke inkluderer slike opplysninger, for eksempel opplysninger om din helse, personnummer osv. i e-post til oss. Hvis du likevel sender slik informasjon via e-post, legger vi det inn i  saks- og pasientbehandlingssystemene våre, men vi kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten.

Gi tilbakemelding på nettsidene

Du kan gi tilbakemeldinger på nettsidene våre via knotten "Gi tilbakemelding til sykehuset", som ligger nederst på alle sidene. Vi prøver å svare alle, men kan ikke garantere at vi har mulighet til det. Alle innspill blir lagret til internt bruk. Tilbakemeldingene blir brukt som innspill til forbedring og utvikling av nettsidene.

Lenker til andre nettsteder

Vi lenker til andre organisasjoner og nettsteder. Personvernerklæringen på vårt nettsted omfatter ikke andre nettsteder. Når du besøker andre nettsteder, bør du derfor lese personvernerklæring på disse nettstedene også.

Besøksstatistikk

Nettstedet lagrer trafikk/besøksstatistikk. Statistikken viser hvor ofte hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempler på informasjon som blir lagret er; antall besøkende på de ulike sidene, informasjon om hvilken nettside du var på før du kom inn på vårt nettsted (url-adressen du kom fra), hvor lenge du er på nettsiden og hvilke nettleser du bruker. Informasjonen som lagres brukes slik at nettsidens tilbud og innhold kan bli bedre og videreutvikles.

Løsningen for besøksstatistikk er basert på Google Analytics. Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn opplysninger om deg som vi anonymiserer og bruker til statistikk , kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Her kan du installere en tjeneste på din nettleser, levert av Google Analytics. Tjenesten (en add-on) kan installeres både på Chrome, Explorer 11,Safari, Firefox og Opera.

Søkeord

Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord du bruker når du søker på nettstedet. Formålet med dette er å gjøre informasjonen vår bedre og mer tilrettelagt brukernes behov. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater du velger. Det er bare søkeordene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om deg.

Informasjonskapsler

www.lds.no benytter informasjonskapsler til å bedre din brukeropplevelse og samle inn statistikk.

Mer om informasjonskapsler

Personopplysningsloven 

Personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Regelverket handler om behandling av personopplysninger og gir virksomheter en rekke plikter samtidig som det gir enkeltpersoner en rekke rettigheter. 

Regelverket gjelder for virksomheter som behandler personopplysninger. Videre gjelder reglene når virksomhetene utfører ikke-automatisk behandling av personopplysninger, men hvor disse personopplysningene skal inngå i et strukturert register. Regelverket omhandler blant annet behandling av pasientopplysninger og behandling av opplysninger om ansatte.

Lovisenberg Diakonale Sykehus er som alle sykehus i Norge forpliktet til å etterleve Lov om behandling av personoppysninger, hvor EUs personvernforordning er inkorporert.