Kontaktinformasjon

LDS i nyhetene

Utdanningspermisjon (Tidsskrift for Den norske legeforening)

8/22/2017

Overleger og legespesialister har rett til minst fire måneders sammenhengende utdanningspermisjon ("overlegepermisjon") med lønn per femårsperiode. Hva betyr det i praksis?

Nyheter Forskjell på helsepolitikken til Høyre og Arbeiderpartiet? (Fagpressenytt)

8/22/2017

- Å si nei til skattelette er å prioritere helse, ifølge Jonas Gahr Støre (Ap). - Penger er alt Støre har, ikke nye ideer, mente Bent Høie (H).

Forskjell på helsepolitikken til Høyre og Arbeiderpartiet? (Sykepleien)

8/22/2017

STORTINGSVALG 2017: Påtroppende helseminister Bent Høie (H) mottar nøkler fra avtroppende helseminister Jonar Gahr Støre (Ap) etter regjeringsskiftet i 2013. I går møttes de til politisk

- Tusenvis av henvisninger avvises (ABC Nyheter)

8/18/2017

Statistikk fra Helsedirektoratet viser at omkring en tredjedel av henvisningene til behandling i psykisk helsevern for voksne blir avvist. Uten undersøkelse.

Helsevesenet trenger en tillitsreform (Dagens Medisin)

8/18/2017

Det må legges til rette for en sykehusstruktur og et eierskap som skaper tillit mellom fagmiljøer og ledelse, der mer av makten og styringen ligger på sykehusnivå, klinikk- og avdelingsnivå.

Nyheter Senket bruken av tvang med 80 prosent (Fagpressenytt)

8/18/2017

80 prosent mindre tvang har gjort Martin Veland og kollegene på Lovisenberg etterspurt landet rundt. Mange vil høre oppskriften. Oppi all oppmerksomheten kjenner Martin Veland en bismak.

Mer snakk, mindre tvang (Fagpressenytt)

8/17/2017

Oppi all oppmerksomheten kjenner Martin Veland en bismak. Eller som han sier det, han har «ei lita bekymring». - Jeg har jo jobbet klinisk, forklarer sjefen for psykiatrisk klinikk ved

Bare det som telles som teller (NTB Pressemeldinger)

8/16/2017

Ventelistepolitikken og frykt for fristbrudd gjør pasienter med kroniske sykdommer til taperne i helsevesenet.

Bare det som telles som teller (Pressekontakten)

8/16/2017

Ventelistepolitikken og frykt for fristbrudd gjør pasienter med kroniske sykdommer til taperne i helsevesenet.

Tusenvis avvises i psykisk helsevern - uten undersøkelse (Dagens Medisin)

8/15/2017

30 prosent av henvisningene til behandling i psykisk helsevern for voksne blir avvist.

Systemsvikt når hver tredje henviste pasient avvises (Dagens Medisin)

8/15/2017

8000 barn og voksne i psykisk helsevern opplever i dag forsinkelser i forløpet og en ventetid på start for helsehjelp som er 50 dager lang. Men det må ikke være slik. Det finnes hederlige

Tegnene på at du får i deg for lite væske (ABC Nyheter)

8/12/2017

Dehydrering er vanlig blant syke spedbarn, eldre, og personer med diaré, oppkast eller feber. Hvis de ikke klarer å ta til seg nok væske selv, vil alvorlig væsketap kunne utvikle seg relativt raskt.

Vil legeforeningen klare å ta fra pasientene håpet om en human psykiatri? (verdidebatt.no)

8/12/2017

Det refereres til arbeidsgruppen i Helsedirektoratet for vurdering om pasientjournaler skal omfattes av offentlighetsloven. Helsedirektoratet krenket konvensjonen om rettighetene til mennesker