Kontaktinformasjon

LDS i nyhetene

Journalistens blindsone (Stavanger Aftenblad)

3/14/2019

KOMMENTAR: Det blir laga mange seriar om det vi alle kan frykta, bli ramma av, eller kjenna oss igjen i. Det kan bli farleg snevert.

Influensatoppen er nådd (Fjordabladet)

3/14/2019

Talet på influensasmitta nådde toppen i veke sju, og intensiteten ligg no på eit lågt nivå, opplyser Folkehelseinstituttet.

Populært med musikkterapi i psykisk helsevern (Ivar Johansens Nettside)

3/12/2019

Kompetansegruppen i studien av musikkterapitilbudet i FACT Gamle Oslo. F.v. Bjørn Ingar Pedersen, Vigdis Løbach, Hans Petter Solli og Anne Malerbakken. Angelica Kjos var ikke tilstede da

Dette er 17-åringen som knivstakk «Erik» 53 ganger (Dagbladet.no)

3/11/2019

Da han knivstakk den 36 år gamle mannen var gutten 17 år. Nå risikerer han å få en forvaringsstraff.

Tvang er brukt for lett og for mye (The World News)

3/9/2019

Vi har gjort det vanskeligere å bruke tvang i psykisk helsevern. Men det er fortsatt tillatt hvis pasienten er så syk at han eller hun ikke kan ta beslutninger på egne vegne, eller er til fare for

Tvang er brukt for lett og for mye (Stavanger Aftenblad)

3/9/2019

DEBATT: De færreste mener tvang aldri skal brukes. Men de fleste mener tvang har blitt brukt for lett og for mye.

Forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester (Lovdata)

3/8/2019

Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt

Høyskolen Kristiania og VID vitenskapelige høgskole vil bli universiteter. Kanskje de skal slå seg sammen? (Forskerforum)

3/5/2019

Av Jørgen Svarstad Publisert 5. mars 2019 - Det er en veldig god ide å bli universitet sammen med VID vitenskapelige høgskole, sier rektor Arne Krumsvik ved Høyskolen Kristiania.

Vi har perfekt match med Moser på VID (Fagpressenytt)

3/5/2019

Rektor ved Høgskolen Kristiania er begeistret for at rektor Ingunn Moser signaliserer at VID vitenskapelige høgskole vil bli universitet. - Vi er en perfekt match, sier Krumsvik. - Så hyggelig, vi

Krumsvik på Kristiania: Vi har perfekt match med Moser på VID (Khrono)

3/5/2019

Fusjon for universitet. Rektor ved Høgskolen Kristiania er begeistret for at rektor Ingunn Moser signaliserer at VID vitenskapelige høgskole vil bli universitet. - Vi er en perfekt match, sier

Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren (Stortinget)

3/4/2019

Carl-Erik Grimstad (V): Hva vil helseministeren gjøre for at det, i akutte situasjoner, ikke skal oppstå tvil blant ambulansepersonell, om hvilket sykehus som har ansvaret for pasienten?

Gammelt og uegnet. Doble vaktlag. Voksende befolkning. Derfor må Oslo universitetssykehus ha nye bygg. | Lofthus og Gjedrem (The World News)

3/4/2019

Det er stort engasjement rundt planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus. Sykehuset står i en særstilling: Det har lands- og regionsfunksjoner og fungerer som «bakvakt» for hele

«Hold mulighetene åpne - velg yrkesfag!» (Nordre Aker Budstikke)

2/25/2019

MENINGER: Å velge yrkesfag på videregående skole gir deg store muligheter. Du kan velge mellom åtte yrkesfaglige utdanningsprogram, som leder til ca. 170 yrker. Dessuten har du mange

«Hold mulighetene åpne - velg yrkesfag!» (Nordre Aker Budstikke)

2/25/2019

Silje Kjærnli (20) har gått Helsefagarbeider på Nydalen vgs. og påbygning på Herselb vgs. Læretiden har hun bl.a. hatt her på Lovisenberg diakonale sykehus. Hun har vunnet Oslomesterskapet