Kontaktinformasjon

LDS i nyhetene

Lærte om alvorlige psykiske lidelser (Det Norske Kongehus)

1/18/2018

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen besøkte Rådet for psykisk helse i dag. Kronprinsessen ønsket å lære mer om alvorlige psykiske lidelser.

Kronprinsesse Mette-Marit på fagseminar (Psykisk helse)

1/18/2018

Hennes Kongelige Høyhet og Rådet for psykisk helses beskytter, Kronprinsesse Mette-Marit var torsdag 18. januar på besøk hos Rådet for psykisk helse der hun deltok på et fagseminar om

Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Lovisenberg DPS (Erfaringskompetanse)

1/18/2018

Ingrid Lange er seksjonsleder ved Lovisenberg DPS, seksjon døgn, samt leder av prosjektgruppen ved DPS et som skal utvikle et tilbud om medisinfri behandling i henhold til oppdraget fra

Utdanner for få spesialsykepleiere (Nsf)

1/17/2018

En ny rapport viser at det utdannes for få spesialsykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. Helseforetakene har heller ikke god nok oversikt over behovet

Utdanner for få spesialsykepleiere (Norsk Sykepleierforbund)

1/17/2018

En ny rapport viser at det utdannes for få spesialsykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. Helseforetakene har heller ikke god nok oversikt over behovet

Utdannes for få spesialsykepleiere (Norsk Sykepleierforbund)

1/17/2018

En ny rapport viser at det utdannes for få spesialsykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. Helseforetakene har heller ikke god nok oversikt over behovet

Les sykehustalen 2018 (Avisen Agder (Flekkefjords Tidende))

1/16/2018

Her kan du lese (og se) sykehustalen som gir styringssignaler om hva sykehusene skal gjøre i 2018.

Sykehustalen 2018 (Helse- og omsorgsdepartementet)

1/16/2018

Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Sykehustalen gir styringssignaler om hva sykehusene skal gjøre i 2018)

Hospice - overflødig i norsk helsetjeneste? (verdidebatt.no)

1/15/2018

Det nærmer seg 20 år siden Livshjelpsutredningen (NOU 1999:2) ble lansert. Den staket ut en ny kurs, hospicebegrepet skulle ut og palliasjonsbegrepet inn. Hovedargumentet var at

«Det er en rekke alvorlige bekymringer knyttet til dagens modell, og som alltid er det pasientene som rammes og taper.» (VG Nett)

1/14/2018

Hvorfor finner befolkningen i Oslo seg i å ha en utdatert behandlingskjede for en så alvorlig diagnose som hjerneslag? Og hvorfor er det stille rundt det logiske prinsippet om at alle

Rett i hjertet (NRK)

1/14/2018

BOKANMELDELSE: Han er en av verdens største i sin sjanger. Nå er han ute med en ny bok om ungdommer som sliter.

Bakgård, Brogaten 6, Oslo (1936?) (Document.no)

1/12/2018

Fotograf ikke kjent Sølvgelatinkopi, format ikke oppgitt, Oslo Museum

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren (Stortinget)

1/12/2018

Bjørnar Moxnes (R): En gjennomgang fra Norsk hjerneslagregister, gjengitt i VG, viser hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp. VGs oversikt viser at andelen

Mange slagpasienter i Oslo kommer for sent til behandling (Ambulanseforum)

1/10/2018

Oslo universitetssykehus bekrefter at organiseringen er en medvirkende årsak. Nå krever LHL Hjerneslag etablering av Oslo Slagsenter, ifølge en pressemelding.

Disputas: Ragnhild Marie Undseth - Radiologi (Universitetet i Oslo)

1/10/2018

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Irritable bowel syndrome. Clinical, pathophysiological and