Kontaktinformasjon

LDS i nyhetene

Markant økning av mannlige søkere til sykepleierutdanninger med kjønnspoeng (Sykepleien)

4/21/2018

VIL HA FLERE MANNLIGE KOLLEGER: Rudi Walker er ferdig utdannet sykepleier. Han håper flere menn vil gjøre som ham. (Foto: Hallgeir Vågenes/VG/NTBScanpix)

Gründer-ekteparet utforsker nye veier for e-terapi (Psykologisk)

4/19/2018

De har lansert en av de første nettbaserte psykologtjenestene i Norge, men er langt fra ferdige med prosjektet. - Vi fortsetter å utvikle produktet hele tiden, sier Henrik Haaland Jahren og

Vinn vinn (Fysioterapeuten)

4/19/2018

Oppgaveglidning. Et knusktørt byråkratisk ord - med store iboende muligheter.

LG-2017-107392 (Lovdata)

4/17/2018

Instans Gulating lagmannsrett - DomDato 2018-04-18Publisert LG-2017-107392Stikkord Pasientskade. Pasientskadeerstatning. Pasientskadeloven § 2.

Kan tarmfloraen føreseie effekt av behandling? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

4/17/2018

Respons på diettbehandling ved irritabel tarm-syndrom kan vere knytt til pasientens tarmbakterieprofil.

Enighet om sosiale bestemmelser for helseforetakene (A1) (Spekter.no)

4/16/2018

- Spekter har kommet til enighet med alle arbeidstakerorganisasjonene om de sosiale bestemmelsene i overenskomstene for helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus, sier Sylvia

Enighet i de innledende forhandlingene i sykehusene (Samfunnsviterne)

4/13/2018

Nyhetsarkiv / Nyhetsarkiv 2018 / Enighet i de innledende forhandlingene i sykehusene

Enighet i innledende sykehusforhandlinger (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

4/13/2018

Akademikerne helse og Spekter ble 13. april enige i de innledende sentrale forhandlingene.

Enighet i de innledende sentrale forhandlingene med Spekter (Legeforeningen.no)

4/13/2018

Akademikerne helse og Spekter ble fredag 13. april enige om overenskomstens del A, innledende sentrale forhandlinger.

Toppmøte 2018: Anne Kirsti Ruud (Erfaringskompetanse)

4/13/2018

Anne Kirsti Ruud er spesialist i klinisk pedagogikk, ansatt ved Nic Waals Institutt. Hun underviser ved RBUP. Hun har gitt ut boka Hvorfor spurte ingen meg? om kommunikasjon med barn og

Elektrosjokk som nødrett | Fred Heggen (Aftenposten.no)

4/12/2018

Et nei fra pasientens side til elektrosjokk behandling vil bli respektert, så sant pasienten vurderes å være samtykkekompetent.

27 høringsuttalelser til Utviklingsplan 2035 (Oslo Universitetssykehus)

4/12/2018

8. april gikk fristen ut for å komme med høringsuttalelser til "Oslo universitetssykehus HF - Utviklingsplan 2035". 27 høringsuttalelser har kommet inn. Mange av høringsuttalelsene er omfattende.

Guldbergs kveld i Kjerkestua i Holter (Eidsvoll Ullensaker Blad)

4/11/2018

Familien Guldberg var tema da Holter Menighetsråd inviterte til en historisk kveld i Kjerkestua i Holter.

Spekter 2018 - innledende forhandlinger avsluttet (Norges Farmaceutiske Forening)

4/11/2018

Spekter og Farmaceutene gjennom SAN er enige i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne. Dermed er også fristene for de lokale

Spekter-oppgjøret: YS krever økt kjøpekraft (Negotia)

4/10/2018

Tirsdag 10. april gjennomfører YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter innledende sentrale forhandlinger i årets lønnsoppgjør for ansatte i en rekke statseide og private virksomheter.