Kontaktinformasjon

Kontakt

Kontaktinformasjon til enheter og personer ved sykehuset.

Postadresse

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Sentralbord

23 22 50 00 - Sentralbordet er bemannet 7-22 på hverdager, 8-22 helg og helligdager.

E-post til sykehuset

post@lds.no 

Organisasjonsnummer

NO 965 985 166 MVA

Kart og veibeskrivelse


Kirurgisk klinikk

 
Klinikksjef

Lars Vasli: 
post@lds.no (merk e-posten med klinikksjef Kirurgisk klinikk)

Avd. overlege ØNH 
Hanne Berdal-Sørensen: 
post@lds.no (merk e-posten med Hanne Berdal)

Avd. overlege ortopedi
Arild Aamodt
post@lds.no (merk e-posten med Arild Aamodt)

Avd. overlege generell kirurgi 
Rocio Rosales
post@lds.no (merk e-posten med Rocio Rosales)

Oversykepleier operasjon 
Marit Glende Johnsen: 
post@lds.no (merk e-posten med  Marit Glende Johnsen)

Avdelingsoverlege anestesi
23 22 50 00

Avdelingssykepleier anestesi 
Kjell Arve Johnsen: 
post@lds.no (merk e-posten med Kjell Arve Johnsen)

Poliklinikk ØNH
23 22 55 01  (8:00-11:00 og 12:00-14:30)

Innleggelse øre-nese-hals
23 22 62 53/51  (8:00-11:00 og 12:00-14:30)

Poliklinikk Ortopedi
23 22 55 02  (8:00-11:00 og 12:00-14:30)

Innleggelse ortopedi
23 22 54 70

Barnepostoperativ
23 22 57 90

Dagkir. post 1 / Postoperativ
23 22 54 40

Post 2
23 22 58 00

Post 10
23 22 59 10

Radiologi timebest.
23 22 56 00

Laboriatoriet
23 22 64 54

Ortopedi / generell kirurgi
23 22 55 02


Medisinsk klinikk

 
Klinikksjef
 
Hallvard Fanebust: 
92 42 17 70
post@lds.no (merk e-posten med klinikksjef Medisinsk klinikk)

Avd. overlege 
Bjørn Brandsæter: 
post@lds.no (merk e-posten med Bjørn Brandsæter)

Overvåkning
23 22 57 10

Post 6
23 22 58 50

Post 7
23 22 58 70

Post 8
23 22 59 80

Ekspedisjon
23 22 56 20

Mottakelse
23 22 57 00

Poliklinikk
23 22 57 20

Geriatrisk poliklinikk
23 22 62 00

Hospice Lovisenberg
23 22 51 50

Daglig leder Hospice Lovisenberg
Joran Slaaen: hospice@lds.no 

Hospice Sangen  
Daglig leder: Bente Sydtangen
Høiensalsgt 72 
2317 Hamar
62 54 20 90, sangen@lds.no

 


TAKO-senteret

 
23 22 59 39, tako@tako.no

Klinikksjef
Hilde Nordgarden
tako@tako.no (merk e-posten med klinikksjef TAKO-senteret)


Nic Waals Institutt

 
22 02 88 00 

Klinikksjef Nic Waals Institutt
Anne-Stine Meltzer 
22 02 88 41
post@lds.no (merk e-posten med klinikksjef Nic Waals Institutt)

avdelingsoverlege og medisinskfaglig rådgiver
Hans Ole Korsgaard: 
22 02 88 00
post@lds.no (merk e-posten med Hans Ole Korsgaard)


Lovisenberg DPS

 
Spångbergveien

22 02 89 00

Hagegt.32
24 07 44 00

Trondhjemsveien
24 07 44 00

Seksjon døgn
24 07 44 00

Klinikksjef 
Andreas Joner: 
post@lds.no (merk e-posten med Klinikksjef LDPS)


Klinikk for psykisk helsevern

23 22 60 00, psyk@lds.no

Klinikksjef
Martin Veland
91 15 09 59
psyk@lds.no (merk e-posten med klinikksjef PHV)

Avdelingsoverlege
Morten S. Selle
92242240
psyk@lds.no (merk e-posten med Morten S. Selle)


 

Sykehusapoteket

 
23 22 54 05


Fellestjenester 

 
Leder Fellestjenester
 
Espen Borgersen: 
post@lds.no (merk e-posten med Espen Borgersen)

Pasientjournalarkiv
23 22 51 32, pasientarkiv@lds.no


Administrasjon

 
23 22 50 20

Adm.direktør
Tone Ikdahl: 
post@lds.no (merk e-posten med adm.dir.)

Fagdirektør
Bjørn Magne Eggen: 
post@lds.no (merk e-posten med fagdirektør)

Forskningssjef
Anners Lerdal: 
post@lds.no (merk e-posten med forskningssjef)

HR-direktør
Lena Gran: 
post@lds.no (merk e-posten med HR-direktør)

Forhandlingsdirektør
Anne Grete Sandbukt: 
post@lds.no (merk e-posten med forhandlingsdirektør)

Økonomidirektør
Gaute Jørgensen: 
post@lds.no (merk e-posten med økonomidirektør)

Kommunikasjonsdirektør 
Tone Hærem: 
98 20 75 12
post@lds.no (merk e-posten med kommunikasjonsdirektør)

Innkjøpsdirektør
Øyvind Hansen: 
innkjop@lds.no

Kvalitetssjef
Per Arne Holman: 
post@lds.no (merk e-posten med kvalitetssjef)

Hygienesykepleier
Urszula Agnieszka Jadczak: 
post@lds.no (merk e-posten med Hygienesykepleier)

Prestetjenesten
23 22 64 03
post@lds.no (merk e-posten med Prestetjenesten)

Webredaktør 
Johan Stenseth: 
webmaster@lds.no