Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsavdelingen

Sentralbord: 23 22 50 00
E-post: post@LDS.no
Pressekontakt, mediehenvendelser:
Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem
Tlf.: 98 20 75 12
E-post: toh@LDS.no
Henvendelser om nettsidene:
Webredaktør Johan Stenseth
Tlf.: 45 41 28 59
E-post: josst@LDS.no