Kontaktinformasjon

Kart og veibeskrivelse

Adkomst: Selve sykehuset ligger i Lovisenberggaten 17, men mange enheter er plassert ved andre lokasjoner i Oslo, se oversiktskart.

Busser:

  • Rute 20 - Stasjon Fayes gate.
  • Rute 28 - Stasjon Fayes gate.
  • Rute 34 - Stasjon Arkitekt Rivertz plass.
  • Rute 37 - Stasjon Lovisenberg.
  • Rute 54 - Stasjon Arkitekt Rivertz plass.
  • Fra Scandic Vulkan hotell: Buss nr. 34 og 54 fra (Telthusbakken (v/Vulkan) til Arkitekt Rivertz plass (v/Lovisenberg) går hvert 8. minutt.

     

Taxi

Reiser du med taxi kan du kjøre helt til hovedinngangen. Ta vare på kvitteringen og få den stemplet/signert på avdelingen. Trygdekontoret avgjør om du får refundert utgiftene. Bestilling av syketransport på telefon 05515.

Reiser du med egen bil?

Området foran hovedinngangen er reservert for pasienter og besøkende. Andre merkede plasser på området kan også benyttes. OBS! På dagtid - særlig kl. 9-14 - kan det være mangel på p-plasser.

Personer med parkeringstillatelse utstedt av kommunen pga. handikap (HC-kort) kan parkere avgiftsfritt på områdets parkeringsplasser.

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise.  Du får i utgangspunktet dekket den billigste reisemåten, og du må betale en egenandel. Les mer på Helsenorge.no