Kontaktinformasjon

Gaver til sykehuset

Gaver til sykehusets forskningslegat er verdifulle bidrag til vår kliniske forskning og utviklingen av bedre behandlingstilbud.  

Gaver til pasient- og pårørendetiltak er kjærkomne bidrag til velferdstiltak og adspredelse for medmennesker i en vanskelig livssituasjon. 

Ønsker du eller din bedrift å gi gaver til Lovisenberg Diakonale Sykehus?

Innbetalinger kan gjøres til:
Konto: 3000.31.07600
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

En del ønsker å gi gaver til spesifikke formål, deriblant forskning og Hospice Lovisenberg.

Forskning

Som et ledd i å styrke forskningen på sykehuset har vi opprettet et eget forskningslegat, Legat til Forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Forskningslegatet kan motta bidrag fra organisasjoner og privatpersoner som ønsker å støtte den faglige utviklingen på sykehuset.

Alle midlene benyttes til å finansiere klinisk forskning ved sykehuset.

Ønsker du eller din bedrift å gi et bidrag til vårt forskningsarbeid, bruk konto 3000.31.26648.
Merk med «Legat til forskning».

Pågående forskningsprosjekter kan du lese mer om på sykehusets forskningssider.

Hospice Lovisenberg

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45, 0455 Oslo
E-post: hospice@lds.no
Bankkonto: 3000.31.07600. Merk: Hospice Lovisenberg 2971

Les mer om Hospice på deres nettsider.