Kontaktinformasjon

Frivilligtjenesten

Hender som hilser.

Ved sykehuset er det flere oppgaver av praktisk og sosial art som utføres av frivillige. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, blant annet gjennom pasientbibliotekstjenesten fra Røde Kors.
hilsehender

Sykehuset satser på det frivillige arbeidet, og skal være en arena for ideelt engasjement. Målet er at dette skal skape mer trivsel og glede for pasientene.

Frivillig arbeid er et supplement til sykehusets behandling, pleie og service. Frivillige medarbeidere utfører ikke pleieoppgaver og erstatter ikke lønnet personell. De bidrar med "det lille ekstra" som personalet ikke har tid og anledning til i en travel sykehushverdag.

De frivillige får opplæring og oppfølging. De får ikke lønn i form av betaling, men kan erfare gleden ved å glede andre, og samarbeid og felleskap med andre frivillige.

Det er flere ulike typer oppgaver som utføres av frivillige, blant annet:

  • Vise vei for besøkende
  • Gå med kiosk- eller kaffetralle
  • Ledsage pasienter
  • Lytte og prate


Hvis du lurer på noe, kan du kontakte:
Frivilligkoordinator Elin Darbo
Tlf.: 98 20 75 44 - 23 22 50 00
E-post: elin.darbo@lds.no