Kontaktinformasjon

Fakturainformasjon

Lovisenberg Diakonale Sykehus kan sende og motta EHF faktura, samt faktura per e-post.
Adressen er 9908:965985166
Fakturahenvendelser og fakturaer som PDF: regnskap@lds.no
Org nr: NO 965 985 166 MVA