Om oss

Besøkstid

Klinikk for kirurgi: 15:00 - 19:00
Klinikk for medisin: 13:00 - 19:00

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, drives med et ideelt formål og har langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo med ansvar for indremedisin og psykisk helsevern inkludert øyeblikkelig hjelp, og har også noen særskilte funksjoner som planlagt kirurgi, hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO.

Ledige stillinger ved LDS

Vil du bidra til å gi god behandling og omsorg, utført med faglig dyktighet og med tanke for hele mennesket? Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har vi dyktige og engasjerte medarbeidere som arbeider sammen for å gi pasientene våre god og omsorgsfull behandling. 

Les mer

Årsrapport, organisasjon og nøkkeltall

Sykehusets årlige omsetning er på ca 1,8 mrd kr og vi har ca 1300 årsverk. Her finner du nøkkeltall og årsrapporter for de siste årene. Sykehuset drives på ideell basis, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Les mer

Kontakt

Kontaktinformasjon til enheter og personer ved sykehuset.

Les mer

Fakturainformasjon

Lovisenberg Diakonale Sykehus kan sende og motta EHF faktura, samt faktura per e-post. Adressen er 9908:965985166
Org nr: NO 965 985 166 MVA

Les mer

Sykehusstyret og adm. direktør

Dette er en oversikt over medlemmer av styret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og adm.direktør.

Møteplan for 2019: 5. februar, 11. april, 18. juni, 27.august, 21-22 oktober, 19. desember

Les mer

Et historisk tilbakeblikk

Sykehusets fundament ble lagt av Norges første sykepleier, pioneren Cathinka Guldberg, i 1868. Hennes innsats og fremsynthet innen kompetanse og omsorg var med på å skape grunnlaget for driften frem til dagens moderne virksomhet ved sykehuset.

Les mer

Kommunikasjonsavd.

Sentralbord: 23 22 50 00
E-post: post@LDS.no
Pressekontakt, mediehenvendelser:
Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem
Tlf.: 98 20 75 12
E-post: toh@LDS.no
Henvendelser om nettsidene:
Webredaktør Johan Stenseth
Tlf.: 45 41 28 59
E-post: josst@LDS.no