Kontaktinformasjon

Hofteproteseseminar

27/3 arrangerte fysioterapeutene ved ortopedisk avdeling seminar med hofteprotesekirurgi som overordnet tema.

Inviterte var eksterne fysioterapeuter og andre interesserte, og det var et bredt  oppmøte av til sammen ca 90 fysioterapeuter fra både  institutter, bydeler, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Programmet besto av foredrag av våre egne fysioterapeuter og ortopeder med temaene; Behandling av hofteleddsartrose, biomekanikk i hofte, postoperative retningslinjer, opplevd benlengdeforskjell og sport og aktivitet etter innsetting av totalprotese i hofte. Fysioterapeutene har tidligere arrangert  seminarer med skulder og kne som tema, denne gange sto hofte for tur.

Fra venstre: Erlend Østvold Eriksmoen, Henrik Bredesen, Ann Magrit Korsvold og Øystein Høvik.