Kontaktinformasjon

DM Arena Vaksiner på Lovisenberg

Folkehelseinstituttet presenterer sine forslag til nytt program for voksenvaksinasjon i Rikke Nissen Auditorium (L21) 15/11.

Hva er vaksiners plass i norsk helsetjeneste? Hvor mye skal og bør Norge satse på vaksiner som forebyggende medisin?
På møtet kommer også statssekretær Anne Bramo i HOD, som både skal holde innlegg om regjeringens vaksinepolitikk – og delta i debatten om veien videre for vaksinering i norske helsetjeneste.

Utdrag fra programmet:

Folkehelseinstituttets forslag til nytt program for voksenvaksinasjon
Ingeborg S. Aaberge, fagdirektør for vaksine, Folkehelseinstituttet

Influensavaksinering – dekningsgrad, utfordringer og muligheter
Kjersti Rydland, seniorrådgiver, avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet

Vaksinering av helsepersonell – hva vet vi?
Rebecca Cox, UiB-professor og leder av influensasenteret i Bergen

Regjeringens vaksinepolitikk: Hva er målene?
Statssekretær Anne Bramo (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet

DEBATT:
Tid for nye grep i norsk vaksinepolitikk?
Statssekretær Anne Bramo (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet
Opposisjonspolitiker, TBA
Ingeborg S. Aaberge, fagdirektør for vaksine, Folkehelseinstituttet
Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin
Per T. Lund, adm. dir. i Apotektforeningen
Inge Johansen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)

Påmelding her