Kontaktinformasjon

Utviklingsplan 2018 - 2035

Lovisenberg Diakonale Sykehus har på oppdrag fra Helses Sør Øst RHF utarbeidet sin utviklingsplan frem mot 2035.

Planen som beskriver hvordan sykehuset ønsker å utvikle seg for å møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester i årene fremover, og samarbeidet med bydeler og andre deler av helsetjenesten for å gi et helhetlig og godt pasienttilbud.

For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner i tråd med nasjonale og regionale føringer. Helse Sør-Øst RHF utarbeider en samlet plan for vår region i 2018. Den samlede planen for regionen vil være på høring 1. juli - 1. oktober 2018.