Kontaktinformasjon

Fredagsmøter våren 2019

Fredagsmøtene avholdes i Rikke Nissen auditorium, Lovisenberggaten 21, kl. 08:00-08:45.

Fredagsmøter ­– Våren 2019

04/01 Persontilpasset og kunnskapsbasert medisin anno 2019: Noe for deg og meg?
Per Olav Vandvik, Pasientsikkerhet og forskning.

18/01 En helhetlig og humanistisk psykiatri.
Erfaringer fra en studiereise i Italia 40 år etter den store psykiatrireformen.
Overlege Armin Vaage-Kowalzik, LDPS.

01/02 Informed Health Choices. Læringsressurser for barn
Matt Oxman, forsker og journalist, Pasientsikkerhet og forskning.

15/02 Gjenhør fra 22/11, Lovisenbergs historie.
Ole T Berg, Pasientsikkerhet og forskning.
Se videoopptak av møtet her.

01/03 Rare disease day 28. februar.
Biopsykososiale aspekter ved genetisk sykdom og genetiske diagnoser og psykiatri.
Dr. Charlotte von der Lippe, Senter for sjeldne diagnoser OUS, TAKO.

15/03 Når «Sinnataggen» når skolealder og sinnet ikke går over.
Marit Melnæs Coldevin, psykologspesialist og PhD-kandidat ved NWI.

29/03 Populærvitenskapelig formidling av forskning
Nina Kristiansen, forskning.no, Forskningsavdelingen.
Se videoopptak av møtet her.

12/04 Rikets tilstand.
Adm.dir. Tone Ikdahl.
Se videoopptak av møtet her.

26/04 Den irriterende pasienten.
Hanne R. Solås og Berte Bjørg Moen, Kirurgisk klinikk.

10/05 Munn- og øyetørrhet, implikasjoner for generell helse og livskvalitet
Dr. odont Janicke Liaaen Jensen, TAKO-senteret.

24/05 Åpent

07/06 Helsekompetanse. Forstår pasienter og helsepersonell oppfølging av kols?
Christine Råheim Borge, Forskning og pasientsikkerhet.

21/06 Sommeravslutning — korsang.
Intimitet og nærhet i et sårbart landskap.
Spesialsykepleier Bente Baklund ved Hospice Lovisenberg.