Kontaktinformasjon

Fredagsmøter våren 2019

Fredagsmøtene avholdes i Rikke Nissen auditorium, Lovisenberggaten 21, kl. 08:00-08:45.

4. januar - Persontilpasset medisin; noe for deg og meg?, Per Olav Vandvik, Pasientsikkerhet og forskning

18. januar - En helhetlig og humanistisk psykiatri. Overlege Armin Vaage-Kowalzik (LDPS) forteller om erfaringer fra en studiereise i Italia 40 år etter den store psykiatrireformen. Kun 30 min grunnet disputas.

1. februar - “Informed Health Choices: Læringsressurser for å vaksinere barn mot upålitelige påstander og uinformerte avgjørelser, Matt Oxman, forsker og journalist Oslo Met og informedhealthchoices.org, Pasientsikkerhet og forskning

15. februar - Gjenhør fra 22/11 Lovisenbergs historie, Ole T Berg, Pasientsikkerhet og forskning

1. mars - Rare disease day 28 feb, Biopsykososiale aspekter ved genetisk sykdom og genetiske diagnoser og psykiatri, dr. med Charlotte von der Lippe fra Senter for sjeldne diagnoser OUS, TAKO

15. mars - NWI

29. mars - Forskningsseminar 4. april, Annners Lerdal/forskningsavdelingen, Pasientsikkerhet og forskning

12. april - Adm.dir.

26. april - Den irriterende pasienten, Hanne R. Solås og Berte Bjørg Moen, Kirurgisk klinikk

10. mai - Munntørrhetsklinikken; et tverrfaglig prosjekt der også øyelege og revmatolog er med, Dr. odont Janicke Liaaen Jensen fra Avdeling for Oral kirurgi og oral medisin, TAKO

24. mai - Samvalg - hva er det?, Anja Fog Heen, Pasientsikkerhet og forskning

7. juni - Medisinsk klinikk

21. juni - Sommeravslutning - korsang, Medisinsk klinikk