Tilgang til Kompetanseportalen fra hjemme-PC

Nå kan alle logge seg på Kompetanseportalen fra hjemme-PC ved å bestille engangspassord på SMS.

Klikk her for å logge deg inn.

Ved å få tilsendt et engangspassord på SMS kan alle ansatte nå logge seg på Kompetanseportalen hjemmefra. Det forutsetter at ditt private mobilnummer er registrert i personalsystemet Visma.

Kompetanseportalen vil fungere som vanlig, og du vil kunne bl.a. se oversikt over dine kompetanseplaner og gjennomføre e-læringskurs. Det er viktig å poengtere at linker til eHåndbok dessverre ikke vil fungere siden eHåndboken ligger innenfor LDS sitt nettverk og derfor ikke er tilgjengelig fra internett.

Løsningen vil også fungere fra mobil, men her opplever flere at de får problemer med å åpne e-læringskurs i Læringsportalen. Derfor anbefaler vi å logge seg på med PC.

Se brukerveiledning for beskrivelse av bestilling av engangspassord.